72 tunnin liikennehaasteen voittaja valittu

19 lokakuuta 2018
Lehdistötiedote 19.10.2018
72 tunnin liikennehaasteen voittaja on valittu. Tuomariston arvion mukaan ryhmä onnistui rakentamaan innostavan, kestävään kehitykseen nojaavan vision Lappeenrannan tulevaisuudesta.

Ota yhteyttä

Jukka-Pekka Pitkänen

Global Division Director, Smart Mobility
P: +358 407 384 190

Kilpailutyö muodosti monipuolisen kokonaisuuden, jossa keskustan ja Skinnarilan kampus nidottiin yhteen kehittämällä Rakuunamäen alueesta elävä ja vahva linkki alueiden välille.

Liikennehaasteen tavoitteena oli löytää innovatiivisia tulevaisuuden ratkaisuja liikkumisen ja maankäytön kehittämiseen Lappeenrannan seudulla. Liikennehaaste toteutettiin 72 tunnissa. Kilpailuun osallistui eri alojen opiskelijoita Lappeenrannan yliopistosta, Lahden ammattikorkeakoulusta sekä Saimaan ammattikorkeakoulusta. Voittajajoukkueessa olivat mukana Lauri Pulkkinen, Tiina Kainulainen ja Saku Käsnänen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta.

─ Meillä oli alusta asti ihminen keskiössä. Lähdimme ratkomaan ihmisten arjen ongelmia haastattelemalla ja pyrimme esittämään haasteisiin kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Kokonaisuudessaan 72 tunnin liikennehaaste on ollut erittäin mielenkiintoinen ja opettavainen kokemus, ja on ollut mukava haastaa itseään intensiivisellä ryhmäprojektilla. Lisää tällaista, kiteyttää voittajajoukkueen projektipäällikkönä ollut Pulkkinen.

Voittajatiimi esitti työssään innostavia ja konkreettisia kehittämiskohteita Rakuunamäen, matkakeskuksen sekä liikenteen sujuvoittamisen näkökulmasta. Joukkueen visio oli selkeä. Se nivoi ja lähensi taidokkaasti Lappeenrannan keskustan ja Skinnarilan alueita törmäyttäen yhteen opiskelijaelämää ja kaupungin kulttuurillisia ja matkailullisia palveluita. Myös liikennejärjestelmän kehittäminen liittyi luontevasti maankäytön kehittämiseen ja taloudellisia reunaehtoja ja hankkeiden vastuutahoja oli pohdittu.

─ Voittajajoukkue oli tunnistanut hyvin lähtökohdat, tehtäväkokonaisuudet ja Lappeenrannan erityishaasteet. Rakuunamäen hyödyntämispotentiaali elävöittämisen ja kaupungin tiivistämisen näkökulmasta oli tunnistettu hienosti, toteaa liikennejärjestelmävastaava Jussi Kailasto Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta.

Voittajan julkisti tuomariston puheenjohtaja, Lappeenrannan kaupungin strategiajohtaja Markus Lankinen. Lankinen kiitteli puheessaan kilpailuun osallistuneita opiskelijoita, tuomareita ja järjestäjiä ja totesi liikennehaasteen olleen kaikille osapuolille opettavainen kokemus.

─ Tehtäväkokonaisuus oli laaja ja haastava, mutta kaikilla joukkueilla oli erinomaisia ajatuksia Lappeenrannan seudun kehittämiseksi. Kestävä liikkuminen nousi ilahduttavasti esiin useiden joukkueiden töissä, sanoo liikenneasiantuntija Pekka Ovaska Liikennevirastosta.

─ Oli mahtavaa havaita, että opiskelijat ovat ajan hermolla. Useissa töissä korostui kestävä kehitys, terveysvaikutukset ja kiertotalous, iloitsee kilpailun kehittäjä Jukka-Pekka Pitkänen Rambollista.

Kilpailun voittajajoukkue pääsee Liveable cities -opintomatkalle Kööpenhaminaan kevään 2019 aikana.

Kilpailun järjestivät Lappeenrannan kaupunki, Liikennevirasto, Kaakkois-Suomen ELY-keskus sekä Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Saimaan ja Lahden ammattikorkeakoulut ja Ramboll Finland Oy. Järjestäjien edustajat toimivat työn ohjaajina ja tuomareina. Kilpailun koordinaattorina toimi Ramboll Finland Oy.

Kilpailutyöt löytyvät liikennehaasteen verkkosivuilta.

Kuva:
72 tunnin liikennehaasteen voitti vuonna 2018 joukkue Tiim LST. Kuvassa vasemmalta Tiina Kainulainen, Lauri Pulkkinen ja Saku Käsnänen.


Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites