72 tunnin liikennehaasteen voittajat rakentaisivat Vantaan Aviapoliksesta ekologisen ratikkakaupungin

23 lokakuuta 2020
72 tunnin liikennehaasteen on voittanut joukkue Avain Aviapolikseen. Tuomariston arvion mukaan ryhmällä oli rohkea, lähiruoan ympärille rakentunut konsepti, joka kytkeytyi myös alueen historiaan. Konseptissa visioitiin uudentyyppistä ekologista ratikkakaupunkia, lähiruoan ja lähituotannon keidasta, elinikäisen oppimisen paratiisia ja kansainvälistä vetonaulaa.

Ota yhteyttä

Jukka-Pekka Pitkänen

Global Division Director, Smart Mobility
P: +358 407 384 190

72 tunnin liikennehaaste on nimensä mukaisesti 72 tunnin aikana suoritettava liikenneaiheinen kilpailu. Tänä vuonna kilpailu toteutettiin Vantaalla. Joukkueiden tehtävänä oli ideoida suunnitellun raitiotien ympärille rakentuvaa Vantaata. Ratkaisuissa tuli huomioida niin liikkumisen, arkielämän sujuvuuden ja elinkeinojen kuin vetovoimatekijöidenkin näkökulmat.

Liikennehaaste käynnistyi 20.10.2020. Mukana olivat Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, HAMK ja Laurea ammattikorkeakoulu.

Kilpailutöitä arvioivat Vantaan kaupungin, Väyläviraston, osallistuvien oppilaitosten ja Rambollin monialaiset edustajat. Tuomariston puheenjohtajana toimi suunnittelupäällikkö Markus Holm Vantaan kaupungilta.

─ En ollut osannut odottaa, että työt olisivat näin laadukkaita. Taso oli niin kova, että tuomaristolla oli todella tiukka tehtävä voittajatyön valinnassa. Kaikkien osallistujien motivaatiosta näkyi, että kilpailuun tultiin haastamaan itseään eikä osallistuttu vain voiton vuoksi. Kaikkiaan opiskelijat ottivat työskentelyn etäyhteyksillä todella hyvin vastaan, Holm summaa kilpailun satoa.

─ Voittajajoukkue lähestyi aihetta hienolla liikenneaiheen ulkopuolelta tulleella teemalla, joka kokosi konseptiin sujuvasti yhteen uudenlaisen ja viihtyisän kaupunkiympäristön elementit. Alueen historiallisten arvojen eli viljelyn nostaminen esiin kantavaksi vetovoimateemaksi toimi hyvin.

Voittajajoukkueessa olivat mukana projektipäällikkönä toiminut Janne Salo, Paula Allinen, Minni Räsänen, Kaisa Vahlberg, Pyry Ruusunen ja Rambollin joukkuekummi Tuulikki Peltomäki.

─ Fiiliksemme voitosta ovat korkealla! Myös muiden tiimien kilpailuehdotukset tekivät vaikutuksen. Monialainen tiimityö, avoin ja innostunut asenne sekä rohkea ideointi kantoivat meitä koko 72 tunnin liikennehaasteen ajan, sanoo voittajajoukkueen projektipäällikkönä toiminut Janne Salo. - Työmme Raiteet viljelysten viettelykseen nostaa keskiöön ruoan kaupungissa, sillä ruoka yhdistää ja liikuttaa meitä kaikkia ja on myös avainasemassa kestävässä arjessa. Kestävän arjen ja liikkumisen tavoitteet yhdessä ihanan, viihtyisän ja viettelevän raidekaupungin kanssa ovat Vantaan Aviapoliksen kehityksen avaimet.

Tuomaristo oli yhtä mieltä siitä, että kaikki kilpailutyöt huomioivat omaleimaisen raitiotiekaupungin kehittymisen, opiskelijanäkökulman ja laajemmin käyttäjälähtöisyyden erilaisten käyttäjäprofiilien välityksellä. Uusina avauksina kilpailutöissä tuotiin esille mm. urheilubulevardeja, alueiden ”mikroidentiteettejä” esille tuovia ratkaisuja, urbaaneja kylämiljöitä, Jumbon katolle pystytettäviä etätyömökkejä, HK:n vanhan makkaratehtaan muuntamisen kulttuurikeitaaksi, monitoimitalo- ja olohuonekonsepteja yhteisöllisen asumisen tueksi, jaettavia sähköpyöriä, eläkeläisten ja opiskelijoiden yhteinen asumiskonsepti, robottibussia Hakunilasta Sipoonkorpeen, puistokantta sitomaan Itä-Vantaan alueita yhteen.

Kilpailun järjestivät Vantaan kaupunki, Väylävirasto ja Ramboll Finland. Järjestäjien edustajat toimivat työn ohjaajina ja tuomareina. Kilpailun koordinaattorina toimi Ramboll Finland Oy.

Kilpailutyöt löytyvät liikennehaasteen verkkosivuilta http://projektit.ramboll.fi/liikennehaaste2020

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites