Ahdinaltaan aalto- ja virtausmallit syntyivät kansainvälisellä yhteistyöllä

28 kesäkuuta 2016
Rambollin vesihuolto laati Jätkäsaaren Ahdinaltaasta hydrauliset mallit, joilla tutkittiin eri täyttö- ja rakennevaihtoehtojen vaikutusta aalto- ja virtausolosuhteisiin. Työ tehtiin yhdessä Tanskan ja Romanian kanssa.

Ahdinaltaan aalto- ja virtausmallit kv-yhteistyö

Ahdinaltaan aalto- ja virtausmallit kv-yhteistyö

Rambollin vesihuolto laati Jätkäsaaren Ahdinaltaasta hydrauliset mallit, joilla tutkittiin eri täyttö- ja rakennevaihtoehtojen vaikutusta aalto- ja virtausolosuhteisiin. Helsingin kaupungin Kaupunkisuunnitteluvirastolle laadittujen mallien tulokset auttavat kaavoittajia päätöksenteossa, ohjaavat alueelle sijoitettavien toimintojen suunnittelua ja tukevat vesiluvan hakemista.

Aaltomallin avulla saatiin selville avomereltä saapuvien aaltojen heijastuminen ja voimistuminen Ahdinaltaassa. Voimakas aallokko saattaisi muun muassa häiritä vesibussiterminaalin toimintaa ja vaurioittaa altaaseen kaavailtuja kelluvia uima-altaita. Tulosten perusteella pystyttiin arvioimaan kriittisen aallonkorkeuden ylittymisen riskiä suunniteltujen toimintojen kannalta erilaisilla suunnitteluvaihtoehdoilla.

Vastaavaa mallinnustyötä ei Suomen Rambollissa ole tehty aikaisemmin, joten työ tehtiin yhteistyössä Ramboll Tanskan ja Romanian kanssa, joissa molemmissa on vahvaa mallinnusosaamista. Projektin myötä laajennettiin Suomen mallinnuspalveluja.

– Mallien rakentamisessa pystyimme hyödyntämään Rambollin laajaa kokemusta Jätkäsaaren suunnittelusta, kuten esimerkiksi Ahdinaltaan esirakennussuunnitelma. Yhteistyö eri maiden ja yksiköiden välillä toimi tässä projektissa saumattomasti. Projekti on hyvä esimerkki siitä, miten asiakkaamme parhaiten hyötyvät Rambollin kansainvälisyydestä ja monialaisuudesta, kertoo projektia vetänyt ja mallintajana toiminut Thomas Banafa.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites