Järjestöjen ja turvallisuusviranomaisten alueellista yhteistyötä tiivistettävä

15 joulukuuta 2017
Ramboll Management Consulting Oy:n johtama konsortio toteutti selvityksen, missä kolmannen sektorin toimintaa tarkasteltiin viranomaisten turvallisuustoiminnan tukena.

Kolmas sektori viranomaisten turvallisuustoiminnan tukena -tarkastelu on osa valtioneuvoston vuoden 2017 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa, missä Rambollin yhteistyökumppanina toimivat Vaasan yliopisto ja Maanpuolustuskorkeakoulu.

Selvityksen toteutukseen osallistui laaja joukko virkamiehiä sekä järjestöjen edustajia niin valtakunnallisella kuin alue- ja paikallistasoilla. Selvityksen mukaan yhteistyö on sujuvaa mm. erilaisissa hälytystehtävissä, mutta alueelliseen yhteistyöhön kaivataan lisää systemaattisuutta.

Suomessa järjestöillä on ollut vahva rooli viranomaisten turvallisuustyön tukemisessa. Kansallisella tasolla järjestöjen ja viranomaisten yhteistyö toimii hyvin, mutta kokonaisvaltainen kolmannen sektorin alue- ja maakuntatason koordinaatio puuttuu. Yhteistyön sujuvoittamiseksi selvitystyössä ehdotetaan maakuntatasolle maakuntahallinnon vastuuhenkilöiden vetämää turvallisuusverkostoa, mihin kaikki turvallisuustoiminnan kannalta olennaiset järjestöt liittyisivät. Lisäratkaisuita ovat mm. viranomaisten ja järjestöjen yhteisten käytännön harjoitusten lisääminen sekä viranomaisten harjoittama kattavampi viestintä turvallisuussektorilla toimivien järjestöjen toiminnasta.


Järjestöjen rahoituksen turvaaminen sekä strateginen kumppanuus sisäministeriön kanssa avainasemassa


Selvitys auttaa aiempaa paremmin hahmottamaan myös kolmannen sektorin rahoitusta. Nykyisessä rahoitusmallissa turvallisuuden sektorilla työskentelevät järjestöt saavat merkittävän julkisen avustuksen STEAlta (Sosiaali-ja terveysjärjestöjen avustuskeskus).

’Järjestöjen rahoituksen uudistamiselle on olemassa selkeä tarve. Tärkeintä rahoituksen uudistamisessa on turvata järjestöjen rahoitus nykyisessä laajuudessaan, jottei niiden tekemä työ vaarannu. Monien järjestöjen tulisi myös aidosti olla sisäministeriön strategisia kumppaneita.’ kertoo selvitystyön vastuullinen johtaja Janne Jalava Rambollista.

’Jotta strateginen kumppanuus olisi mahdollista, tulisi STEAlta avustusta saavien turvallisuustoiminnan ytimessä toimivien järjestöjen avustaminen siirtää sisäministeriön vastuulle tai sisäministeriön ja STEAn tiivistää yhteistyötä järjestöjen toiminnan rahoituksessa ja tulosten seurannassa. Järjestöjen tulee edelleen kehittää myös muita varainkeruun muotoja.’ lisää Jalava.


Kolmas sektori viranomaisten turvallisuustoiminnan tukena –julkaisu
 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites