Rambollin asiantuntemus vahvasti esillä ampumarataselvityksessä

01 lokakuuta 2014

Ympäristöministeriön Suomen Ympäristö –sarjassa julkaistiin syyskuun lopussa ampumaratojen selvityshankkeen raportti ”Ampumaratojen ympäristövaikutusten hallinta – Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT)”. Rambollin rooli ampumaratojen ympäristövaikutusten hallinnan edelläkävijänä on vahva. Ramboll toimi hankkeessa asiantuntijana, tuotti kehitysideoita ja malliselityksiä.

ampumarataselvitys

ampumarataselvitys

Ota yhteyttä

Jari Hosiokangas

Ryhmäpäällikkö, Meluselvitykset
P: +358 40 584 4284

Hankeraporttia on pitkään odotettu ratkaisevaksi tekijäksi edistämään ampumaratojen ympäristölupien yhdenmukaisuutta ja selventämään parhaita teknisiä käytäntöjä. Vaatimuksia on tähän saakka tulkittu monin tavoin, mutta nyt on suuntaviivat luotu ja pelisäännöt rajattu yhteneväisiksi koko Suomeen.

Hankkeessa selvitettiin käytössä olevat menetelmät ulkona sijaitsevien ampumaratojen ympäristöhaittojen vähentämiseksi sekä arvioitiin teknisten ja toiminnallisten menetelmien saatavuutta, toimivuutta ja kustannuksia Suomessa. Neljän vuoden työn tuloksena laadittu raportti sisältää yleistietoa ympäristövaikutuksista, kuten melusta ja haitta-aineista, sekä niiden hallintamenetelmistä. Lisäksi on laadittu ohjeita ja periaatteellisia rakennekuvia sekä kustannustietoa parhaiksi arvioiduista menetelmistä.

Hanke käynnistettiin vuonna 2010 ja se toteutettiin Puolustusvoimien, SYKEn, Ympäristöministeriön, Ampumaharrastusfoorumin ja Suomen ampumaurheiluliiton sekä lupa- ja valvontaviranomaisten yhteistyönä.

Tutustu raporttiin: ”Ampumaratojen ympäristövaikutusten hallinta – Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT)”.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites