Anna Mikolasta Aalto-yliopiston työelämäprofessori

03 joulukuuta 2018

Rambollissa pitkän uran tehneen Mikolan uuden tehtävän keskiössä kiertotalouden edistäminen jätevesien puhdistuksessa. 

Anna Mikola

Anna Mikola

Vuodesta 2011 lähtien Rambollissa projektipäällikkönä työskennellyt Anna Mikola (TkT) on aloittanut marraskuussa Aalto-yliopiston työelämäprofessorina. Uusi professuuri sijoittuu Aalto-yliopiston vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmään insinööritieteiden korkeakoulun rakennetun ympäristön laitokselle.

Uuden työelämäprofessorin tavoitteena on vahvistaa kokonaisvaltaista jätevesialan tutkimusta ja kehitystä. Professuurin keskeisiä tutkimuskohteita ovat jäteveden puhdistusprosessin hiilijalanjäljen pienentäminen ja resurssien talteenoton tehostaminen. Näiden ohella Mikolan tutkimusalueisiin kuuluvat muun muassa haitta-aineiden, kuten mikromuovien ja lääkejäämien, poisto jätevesistä sekä kylmien lämpötilojen jätevedenkäsittelyprosessien kehittäminen.

− Jätevesien käsittelyssä on meneillään murros, jossa puhdistamot muuttuvat monipuolisiksi resurssitehtaiksi. Jätevesistä voidaan ottaa talteen muun muassa energiaa ja lannoitteissa hyödynnettäviä ravinteita sekä tietysti puhdistettua vettä. On hienoa, että vesihuollon toimijat haluavat kehittää kiertotaloutta edistäviä ratkaisuja ja teknologioita läheisessä yhteistyössä yliopiston kanssa, Anna kertoo.

Viisivuotinen tehtävä on rahoitettu lahjoitusvaroin. Professuurin rahoittajia ovat Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, Maa- ja vesitekniikan tuki ry, Vesilaitosyhdistys, HS-Vesi, Vaasan Vesi, Mikkelin vesilaitos, Lappeenrannan Energia Oy, Kuopion Vesi, Porvoon vesi, Jyväskylän seudun puhdistamo Oy ja Turun seudun puhdistamo Oy.

Anna Mikola valmistui diplomi-insinööriksi Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 1998 ja väitteli tohtoriksi vesihuoltotekniikasta Aalto-yliopistosta vuonna 2013. Hän työskennellyt osa-aikaisena tutkijatohtorina Aalto-yliopistossa keskittyen yhdyskuntajätevesien käsittelyyn. Lisäksi Mikolalla on yli 15 vuoden kokemus vesihuollon suunnittelun konsultoinnista Rambollissa ja Kiuru&Rautiainen Oy:ssä.

− Konsulttivuodet ovat olleet ehdottoman antoisaa ja opettavaista aikaa työurallani. Pitkäaikaisia asiakkaita ja asiakastapaamisreissuja hyvien kollegoiden kanssa tulee ikävä. Onneksi uusi tehtävä on sen verran lähellä käytäntöä, että tapaamme hieman uudenlaisissa merkeissä. Myös puhdistamoillakin pääsee piipahtamaan usein, Anna lisää lopuksi.

Lue lisää aiheesta Aalto-yliopiston uutisesta.

Ota yhteyttä

Anna Mikola, anna.mikola@aalto.fi, puh. 040 717 6552

Kai Vakkila, kai.vakkila@ramboll.fi, puh. 020 7556378

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites