Asuntotaitaja kokoaa suunnittelualat yhden tavoitteen taakse

14 toukokuuta 2019
Ramboll Asuntotaitaja-palvelu tuo toimivia ja tuloksellisia malliratkaisuja asuntosuunnitteluun. Palvelun lisäarvona on yhteistyön tuottamat hyödyt. Tavoitteena on kiinnittää eri suunnittelualat jo kaavoitus- tai hankevaiheessa yhteisen tavoitteen taakse.
Satamarannan masto

Satamarannan masto

Ota yhteyttä:

Antti Alvoittu

Johtaja, asunnot & arkkitehtisuunnittelu
P: +358 (50) 3609160

Timo Hautakoski

Johtaja, myynti ja markkinointi, Kiinteistöt ja rakentaminen
P: +358 40 511 4913

Asuntorakentamisen suunnittelu vaiheineen etenee totutusti niin, että eri suunnittelualojen edustajat liittyvät hankkeeseen omissa työvaiheissaan. Ramboll Asuntotaitaja-palvelu syntyi havainnostamme tuoda toimivia ja tuloksellisia malliratkaisuja myös asuntosuunnitteluun. Palvelun lisäarvona on saumattoman yhteistyön tuottamat hyödyt. Tavoitteena on istuttaa eri suunnittelualat jo kaavoitus- tai hankevaiheessa pyöreän pöydän – eli yhteisten tavoitteiden – äärelle.

Projektin puolesta ensi metreistä alkaen

Heti hankkeen alkaessa projektille mietitään yhteiset tavoitteet, aikataulu ja viestintämalli. Rambollin toimintamalli on sorvattu asuntorakentamisen vaatimuksia tukevaksi. Toimintamallimme tehtävänä on huolehtia, että työt valmistuvat ajoissa sopuisasti. Selkeät pelisäännöt ja sopimusmallimme helpottavat yhteisten pelisääntöjen löytämistä kaikkien osapuolten välillä.

Koko suunnitteluketju tai palveluala kerrallaan

Ramboll asettaa edustamilleen asuntorakentamisen suunnittelupalvelulle korkeat laatutavoitteet. Rakennuttaja voi halutessaan tilata koko ketjun, käytännössä jopa 27 suunnittelualaa, tai valitsemansa palvelut käyttöönsä. Tehdessämme asuntorakentamisen suunnittelutyötä monialaisesti meille on kertynyt käytännöllistä näkemystä suunnitteluvaiheen haasteista, kuten suunnittelun suunnittelu, suunnitteluaikataulujen koordinointi ja hallinnointi sekä hankeviestintä.

Dream Teamin kanssa tavoitteellisesti eteenpäin

Uusi Asuntotaitaja-palvelu tuo uudenlaista ennakoitavuutta ja ohjattavuutta asuntosuunnitteluun. Keskeiset työkalut ovat tehokas hankekoordinointi, asiantunteva fasilitointi työpajatyöskentelyyn ja suunnitteluaikataulun hallinta. Kannamme sovittaessa kokonaisvastuun koko suunnittelutoimeksiannosta, jolloin rakennuttaja voi keskittyä omaan liiketoimintaansa. Hankesuunnittelusta alkaen tilaaja ja suunnitteluryhmä toimivat hyvin koordinoituna tiiminä. Viestintä voidaan keskittää yhdelle asiantuntijalle, mikä selkiyttää yhteistyötä.

Fasilitointi ohjaa oikeisiin ratkaisuihin

Hankkeen aikaisen yhteistyön sujuvuus on Asuntotaitaja-palvelun tuomista hyötytavoitteista keskeisin. Suosittelemmekin fasilitoinnin käynnistämistä heti kaavoitus- tai hankesuunnitteluvaiheessa. Kannamme vastuumme suunnittelutyöpajojen fasilitoinnista tuomalla yhteiseen pöytään ideoita ja keinoja. Fasilitoimme myös yhteistoiminnan toimivuutta. Näin toimien tilaaja saa parhaan lopputuloksen projektinsa kannalta välttäen kalliit tai hankkeeseen sopimattomat ratkaisut.

Läpinäkyvä ajanhallinta

Aikataulut ovat useiden rakennushankkeiden kompastuskivi. Hankkeen alussa luomme yhteisessä työpajassa asetettujen tavoitteiden pohjalta aikataulun Last Planner -menetelmää käyttäen. Menetelmä mahdollistaa aikataulun laadinnan siten, että voimme ennustaa hankkeen häiriöttömän etenemisen ja varmistaa sen, että kokonaisuus valmistuu tavoitteiden mukaisesti.

Asuntorakentaminen suuntaa eteenpäin ja ylös

Kun asuntorakentaminen muiden alojen tapaan on jatkuvan muutoksen myönteisessä kehässä – ala kaipaa uudenlaisia toimintatapoja. Asuntotaitaja on yksi käytännöllinen palvelumalli, joka kokoaa suunnitteluhankkeen kaikki tahot yhden tavoitteen taakse. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut