Biokaasusta uutta kasvua Suomeen

13 toukokuuta 2016
Rambollin Sitralle tekemä selvitys Biokaasusta kasvua – Biokaasuliiketoiminnan ekosysteemien mahdollisuudet on julkaistu.
Biokaasureaktori

Biokaasureaktori

Selvityksessä tarkasteltiin sekä toteutuneiden esimerkkien että uudenlaisten ideoiden pohjalta ekosysteemien mahdollisuuksia edistää biokaasuliiketoimintaa Suomessa. Johtavissa biokaasumaissa kasvu on pitkälti perustunut kunnallisen jätehuollon, maataloussektorin, liikenne- ja energiayhtiöiden sekä biokaasutoimijoiden kiinteään yhteistyöhön ja laajojen lisäarvoa tuottavien ekosysteemien toimintaan.

Suomessa biokaasuliiketoiminnan hyödyntämätön potentiaali lopputuotearvolla laskettuna on useita satoja miljoonia euroja vuodessa. Tämän kasvun realisoimiseen tarvittavia ekosysteemejä tarkasteltiin selvityksessä neljän skenaarion pohjalta, jotka nimettiin kuvaavasti: Kaasuajoneuvojen läpimurto, Biokaasu palaa, Ravinnekierron mallimaa ja Maaseudun tulevaisuus.

─ Biokaasun liikennekäytössä kasvu riippuu muun muassa jakelun järjestämisestä. Energiakäytön moottorina puolestaan toimii biokaasun liittäminen osaksi laajempaa energiajärjestelmää ja teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämistä. Ravinnekierrossa biokaasun tuottaminen on kiinteä osa arvokkaiden ravinteiden talteenottoa. Maatiloilla biokaasu voi toimia polkuna uuteen elinkeinotoimintaan, resurssiviisauteen ja omavaraisuuteen, kertoo projektipäällikkönä toiminut Mirja Mutikainen Rambollista.

Mutikaisen mukaan selvityksessä korostui biokaasun tuotantoon ja käyttöön liittyvän toiminnan monimuotoisuus ja laaja-alaisuus. Ekosysteemien ympäristöhyötyjen ja positiivisten taloudellisten vaikutusten konkretisoimiseksi pitää tarkastella jätteiden ja sivutuotteiden raaka-ainekäyttöä, biokaasun tuotantoa ja loppukäyttöä sekä ravinteiden talteenottoa ja ravinnekiertoa kokonaisuutena.

─ Selvitystyö tuotti yli 80 toimenpide-ehdotusta biokaasuliiketoiminnan kasvun edistämiseksi. Näistä nostaisin esille kansallisen biokaasustrategian teon, palvelupohjaisten ratkaisujen kehittämisen erityisesti maatilojen investointikynnyksen alentamiseksi ja eri toimijoiden rohkean yhteistyöhakuisuuden uudenlaisten liiketoimintaekosysteemien toteuttamiseksi.

Lue lisää 
Sitran tiedote
Sitran raportti

 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites