Kuskittomat ajoneuvot joukkoliikenteessä

02 huhtikuuta 2014
Automaattinen eli kuskiton ajoneuvo soveltuisi tutkimuksen mukaan parhaiten pienen kapasiteetin, joustavan tarjonnan ja lyhyen matkan palveluksi sekä alueille, joissa perinteinen joukkoliikenne ei ole kannattavaa vähäisen matkustajamäärän vuoksi. Ramboll tutki osana kansainvälistä CityMobil2-hanketta kuskittomien eli automaattisten ajoneuvojen soveltuvuutta joukkoliikennejärjestelmään Vantaalla.

Rambollin toteuttama virtuaalitutkimus perustui asiantuntija-arvioihin ja -laskelmiin sekä haastatteluihin. Järjestelmän vaikutuksia arvioitiin niin liikenteen, joukkoliikennejärjestelmän, palvelutason, maankäytön, ympäristön kuin sosiaalisestakin näkökulmasta. Automaattisten ajoneuvojen avulla on mahdollista esimerkiksi lisätä alueiden saavutettavuutta ja aikataulujen joustavuutta, ja siten parantaa joukkoliikenteen palvelutasoa. Ne soveltuvat erinomaisesti etenkin raide- ja bussirunkolinjojen syöttöliikenteeseen sekä kuljettamaan matkustajia lähimmältä joukkoliikennepysäkiltä asuin- ja työpaikoille.

— Automaattiset ajoneuvot voivat myös kulkea kutsuohjautuvasti kysynnän mukaan, mikä mahdollistaa ovelta ovelle -palvelun toteuttamisen ja matkaketjujen optimoinnin vähentäen näin turhaa liikkumista ja liikennettä. Tällainen palvelu soveltuu hyvin etenkin hiljaisten vuorokaudenaikojen ja viikonloppujen liikennöintiin, kertoo Johanna Nyberg Rambollista.

Automaattisten ajoneuvojen avulla voidaan paitsi tehostaa joukkoliikennejärjestelmää myös tiivistää maankäyttöä, kun pysäköintialueilta ja perinteisen joukkoliikenteen infralta vapautuu tilaa muuhun tarkoitukseen. Myös kokonaan autottomien kaupunginosien suunnittelu on mahdollista. Autoistumisen vähentyessä myös liikenteen päästöt pienenevät. Selvityksen mukaan automaattisten ajoneuvojen pienet käyttökustannukset kompensoivat investointivaiheen kulut pitkällä aikavälillä.

Selvityksen toteutuksesta, päätelmistä, suosituksista ja raportoinnista vastasivat DI Aki Lumiaho, DI Jukka Räsänen, DI Pekka Vähätörmä, KTM FM Sini Kahilaniemi, DI Johanna Nyberg, DI Pekka Stenman ja TkK Timo Hänninen Ramboll Finland Oy:stä. Selvityksen tilasi Vantaan Innovaatioinstituutti Oy ja tilaajan yhteyshenkilönä toimi projektipäällikkö Minna Honkanen.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites