Diakin uudella kampuksella satsataan vuorovaikutukseen

04 kesäkuuta 2015
Diakonia-ammattikorkeakoulun uusi, moderniin opetusteknologiaan panostava rakennus on suunniteltu joustavaksi sekä yhteisöllisyyteen ja vuorovaikutukseen kannustavaksi. Vuoden 2015 loppuun mennessä ammattikorkeakoulun kaikki pääkaupunkiseudun toimipisteet löytyvät kätevästi yhdeltä kampukselta Helsingin Kalasatamassa. Ramboll toimii kohteen päärakennesuunnittelijana ja kantavien rakenteiden valmisosasuunnittelijana.
Diakonia-ammattikorkeakoulun uusi kampus Helsingin Kalasatamassa panostaa moderniin opetusteknologiaan ja yhteisöllisyyteen. Visualisointi: Tietoa Finland

Diakonia-ammattikorkeakoulun uusi kampus Helsingin Kalasatamassa panostaa moderniin opetusteknologiaan ja yhteisöllisyyteen. Visualisointi: Tietoa Finland

Ota yhteyttä

Toni Wasenius

Yksikönpäällikkö, julkiset rakennukset ja liikerakentaminen, Espoo
P: +358 44 5144 298

Koko hankkeen suunnittelussa painottuu digitaalisen opetusteknologian hyödyntäminen sekä etä- ja monimuoto-opetuksen mahdollistaminen. Lähellä sijaitsevat ammattikorkeakoulut Arcada ja Practicum tuovat Diakille uusia yhteistyömahdollisuuksia ja luovat yhdessä monikulttuurisen ja kansainvälisen kampusalueen. Rakennuksesta tulee kehittyvän kaupunginosan maamerkki.

― Rakennuspaikka on maaperältään haasteellinen ja lisäksi meren läheisyys vaikuttaa niin pohjarakenteisiin, vaipparakenteisiin kuin tuulikuormituksiin, kertoo projektipäällikkö Toni Wasenius Rambollista.

― Hankkeen suunnittelu on toteutettu kokonaisuudessaan tietomallipohjaisesti. Ramboll on tietomallintanut kantavat rakenteet, rakennuksen vaipparakenteet, perustukset sekä paalut ja toiminut reikävarauskierron ohjaajana. Mallin pohjalta on tehty myös valmisosapiirustukset kantavista rakenteista, Wasenius lisää.

Diakin uusi kampus tarjoaa modernin oppimisympäristön sosiaali-, terveys-, tulkkaus- ja kirkonalan opiskelijoille. Kampukselle muuttaa 1600 opiskelijaa ja 140 työntekijää tammikuussa 2016.

Uudessa kampusrakennuksessa tulevat olemaan Diakin opetus- ja hallintotilojen lisäksi tilat tutkimus- ja kehitystyölle. Oppimis- ja työympäristöjä suunniteltaessa on huomioitu tilojen muuntojoustavuus, monikäyttöisyys ja tilatehokkuus.

Diakin kampuksen rahoittajana ja rakennuttajana toimii OP-ryhmä ja rakentamista johtaa Haahtela Oy. Kampuksen on suunnitellut arkkitehti Stefan Ahlman.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites