Maaperän ekologista riskinarviointia yli maa- ja lainsäädäntörajojen

29 kesäkuuta 2016

Euroopan Kemikaaliviraston (ECHA), Euroopan Elintarviketurvallisuusviraston (EFSA) ja tieteellisen asiantuntijapaneelin toteuttaman kansainvälisen workshopin tulokset on julkaistu. Helsingissä 7.-8.10.2015 järjestetyn workshopin tavoite oli kehittää teollisuuskemikaalien ja torjunta-aineiden turvallista käyttöä maaperän toimintojen turvaamiseksi. Rambollin asiantuntijat olivat keskeisessä roolissa tulosten dokumentoinnissa. 

Maaperän ekologista riskinarviointia yli maa- ja lainsäädäntörajojen

Maaperän ekologista riskinarviointia yli maa- ja lainsäädäntörajojen

Ota yhteyttä

Johtava asiantuntija, Site Solutions

Inka Reijonen

Johtava asiantuntija, Resource and Waste Management
P: +358 (50) 344 6718

Workshopissa syntyi avointa keskustelua, joka loi pohjaa yhteiselle riskinarvioinnin menettelyjen kehittämiselle. Keskeisimmät tavoitteet täyttyivät jo konferenssin aikana, sillä workshop kokosi saman katon alle yli 200 osallistujaa teollisuudesta, tiedeyhteisöstä ja sääntelyviranomaisista.

– Workshopissa vahvistettiin kansainvälistä yhteistyötä ja keskusteltiin mahdollisuuksista yhtenäistää riskinarviointimenettelyjä eri lainsäädäntöjen (esimerkiksi REACH, biosidit ja kasvinsuojeluaineet) välillä. Osallistujat näkivät tervetulleena mahdollisuutena menettelyjen ja työkalujen yhtenäistämisen yli virasto- ja lainsäädäntörajojen, kertoo Rambollin työryhmän projektipäällikkö Katariina Koikkalainen.

– Keskusteluissa nousi esiin uusia aloitteita kuten ekosysteemipalveluihin perustuvien suojelutavoitteiden määritteleminen. Pidemmän aikavälin tutkimukselliset haasteet maaperän riskinarviointimenettelyjen kehittämisessä synnyttivät vilkasta keskustelua.

 

Rambollin työryhmään kuuluivat Katariina Koikkalainen, Hanna Tolvanen, Kaisa Mustajärvi ja Emilia Pöyry Suomesta, Samantha Deacon Britanniasta sekä Elisa Bizzotto Italiasta.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites