Global Compact -verkosto Suomeen

17 lokakuuta 2018
Verkosto kokoaa yhteen kaikki YK:n Global Compact -vastuullisuusaloitteeseen sitoutuneet yritykset ja muut yhteisöt. Tavoitteena on vahvistaa suomalaisten yritysten edelläkävijyyttä yritysvastuussa ja kestävän kasvun mahdollistajana.

Ota yhteyttä

Jaana Tyynismaa

Jaana Tyynismaa

Johtaja, Ympäristö ja terveys
P: +358 40 568 2642

Johtavat vienti- ja kotimarkkinayritykset ovat perustaneet Suomeen uuden Global Compact Network Finland -verkoston. Se kokoaa yhteen kaikki YK:n Global Compact -vastuullisuusaloitteeseen sitoutuneet yritykset ja muut yhteisöt. Toiminta käynnistyy vaiheittain vuoden 2018 aikana. Ramboll on mukana verkoston hallituksessa.

Verkoston ensimmäinen tapaaminen järjestettiin lokakuun puolivälissä Helsingissä. Tilaisuudessa keskusteltiin yhdessä kansalaisjärjestöjen ja viranomaisten kanssa viimeaikaisista haasteista edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) toteutumista liiketoiminnassa.

Aloite käynnistyi vuonna 2000

YK käynnisti Global Compact -aloitteen vuonna 2000. Aloite vaatii, että siihen sitoutuneet yritykset noudattavat työoloihin, ihmisoikeuksiin, ympäristöön ja lahjonnanehkäisyyn liittyviä kansainvälisiä velvoitteita kaikissa maissa, maiden kansallisten lakien puutteista huolimatta. Yritysten pitää toimia yhtä vastuullisesti riippumatta siitä, missä maissa ne operoivat. YK tarjoaa Global Compact -aloitteeseen liittyen yrityksille säännöllisesti tietoa, neuvoja ja koulutusta markkinoilla nousevien epäkohtien ratkaisemiseksi vastuullisella tavalla.

Global Compact -aloitteeseen on tähän mennessä Suomessa sitoutunut 78 yritystä. Global Compactin perustamisesta alkaen suomalaiset yritykset ovat tehneet tiivistä yhteistyötä muiden pohjoismaisten yritysten kanssa Global Compact Nordic Network -verkostossa.

YK:n Global Compact on nyt perustamassa erillistä kansallista verkostoa kuhunkin Pohjoismaahan. Ruotsin ja Tanskan verkostot on jo perustettu ja Norjan verkosto perustetaan ensi viikolla. Islannin verkosto on valmisteilla.

Global Compact Network Finland toimii rekisteröitynä yhdistyksenä, jonka jäseneksi hyväksytään Global Compact -aloitteeseen sitoutuneet yritykset ja yhteisöt. Jäsenhankinta käynnistetään vielä kuluvan vuoden aikana. Uuden verkoston hallituksen puheenjohtajana toimii Sami Lundgren ja hallituksen jäseninä Timo Kolehmainen (Nokia), Karoliina Loikkanen (Cargotec), Niina Niemelä (Fiskars Group), Jaana Tyynismaa (Ramboll) ja Birgitta Selonen (Patria) sekä hallituksen sihteerinä Timo Vuori (ICC Suomi).

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites