Osallistu Green Market Study 2019 -kyselyyn

30 marraskuuta 2018
Ramboll toteuttaa jo kuudennen kerran Green Market Study -kyselyn, joka käsittelee kestävää kehitystä kiinteistö- ja rakentamisalalla Pohjoismaissa.


Kyselyllä kerätään alan toimijoiden kokemuksia nykytilanteesta sekä tulevaisuuden näkymistä.

Millainen on ympäristön ja käyttäjän kannalta vastuullisesti rakennettu ja johdettu kiinteistö? Mihin suuntaan vastuullisuustyö on rakennus- ja kiinteistöalalla menossa?
Kysely toteutetaan yhteistyössä Rambollin Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan, Iso-Britannian ja Islannin asiantuntijoiden kesken.

Mikä on tilanne Suomessa muihin Pohjoismaihin verrattuna? Se selviää ensi keväänä, kun kyselyvastauksiin pohjautuvat tulokset julkaistaan.

Vastaa siis kyselyyn nyt!
Linkki kyselyyn

Vastaathan 14. joulukuuta mennessä.

Tutustu vuoden 2017 Green Market Studyyn


Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites