Helsinki-Vantaan lentoaseman muutos on vaativan teknisen suunnittelun ja taitavan arkkitehtuurin yhteistyön tulosta

24 marraskuuta 2021
Lehdistötiedote 24.11.2021

Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaali 2:n laajennus ja muutos on ollut vaativuudessaan omaa luokkaansa. Työt on suunnitellut ja toteuttanut Finavian, SRV:n, Ramboll Finlandin sekä arkkitehtitoimistojen ALA ja HKP muodostama projektiallianssi. Rambollin asiantuntijat toivat hankkeeseen vahvaa geo- rakenne- ja talotekniikka- sekä liikennesuunnittelun osaamista.
Rakenne-, talotekniikka- ja liikennesuunnittelu merkittävässä roolissa Helsinki-Vantaan lentoaseman muutoksessa.

Rakenne-, talotekniikka- ja liikennesuunnittelu merkittävässä roolissa Helsinki-Vantaan lentoaseman muutoksessa.

Ota yhteyttä

Hannu Nissinen

Hannu Nissinen

Johtaja, projektikehitys
P: +358 40 577 6784

Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaali 2:n laajennus- ja muutostyöt pitävät sisällään uudet näyttävät tulo- ja lähtöaulat, uudet julkisen liikenteen järjestelyt sekä laajentuneen Schengen-liikennettä palvelevan porttialueen. Uuden ja nykyisen terminaali 2:n muutostöiden arvo on noin 400 miljoonaa euroa.

Kokonaisuus oli erittäin haastava laajuutensa ja monimutkaisuutensa vuoksi, koska alueen ja rakennusten piti olla toimivia koko peruskorjauksen ajan.

- Allianssihankkeen myötä terminaali 2:n pinta-ala kasvaa 103 000 neliömetriin, mikä on 45 prosenttia nykyistä tilaa enemmän. Toimme hankkeeseen teknisen osaamisemme. Olemme panostaneet laadukkaisiin suunnitelmiin ja sujuvaan yhteistyöhön niin suunnittelu- kuin työmaavaiheessa, projektinjohtaja Hannu Nissinen Rambollilta kertoo.

Rambollin vastuulla allianssissa olivat rakenne-, LVIA-, sähkö-, liikenne- sekä infra- ja pohjarakennesuunnittelu sekä kalliosuunnittelu. Lisäksi terminaalilaajennuksen uudisosalle haetaan Rambollin asiantuntijoiden avustuksella BREEAM Excellent- tason ympäristösertifikaattia. Rambollin asiantuntijat konsultoivat Finaviaa terminaalilaajennuksen piha-alueiden ekologian parantamisesta ja laskivat uudisrakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen.

Laajassa liikenne- ja infrasuunnittelun kokonaisuudessa tärkeään rooliin nousivat vaativat liikennejärjestelyt, työaikaisten liikennejärjestelyiden vaiheistus sekä infran verkostojen suunnittelu. Lentoaseman piha-alueet ovat kokeneet merkittävän muutoksen. Lentokenttäalueella on paljon siltoja, ramppeja ja kansirakenteita. Maanalaisten verkostojen osalta alueelle suunniteltiin terminaaliin ja alueinfraan liittyvät vesihuolto, kuten myös uusittiin satoja metrejä kunnallistekniikkaa.

Yksi suurimmista allianssihankkeen onnistumisista oli toimiva tietomallipohjainen yhteistyö projektiosapuolten välillä rakentamisessa, suunnittelunohjauksessa ja -koordinoinnissa.

- Lähes kaikissa projektissa pidetyissä palavereissa esitysaineistossa on ollut tieto- ja yhdistelmämalleista tuotettuja visualisointeja, joilla on informoitu sekä sitoutettu osapuolia ja päätöksentekijöitä tulevaan rakentamiseen ja toimintojen kehittymiseen, Nissinen kertoo.

Arkkitehtitoimisto ALA on vastannut terminaali 2:n uuden laajennuksen pää- ja arkkitehtisuunnittelusta. Arkkitehtitoimisto HKP on puolestaan toiminut pää- ja arkkitehtisuunnittelijana Kehäradan uudessa kulkuyhteydessä, uudessa pysäköintilaitoksessa sekä terminaali 2:n nykyisen osan vielä keskeneräisissä muutostöissä.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites