Helsinki-Vantaan terminaali 2 on palkittu Vuoden Teräsrakenteena 2021 – Ramboll rakennesuunnittelijana

24 marraskuuta 2021
Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaali 2:n laajennusosa on saanut Teräsrakenneyhdistyksen Vuoden Teräsrakenne 2021 -palkinnon. Juuri valmistunut terminaalin laajennus on osa mittavaa Helsinki-Vantaan kehitysohjelmaa. Näyttävän arkkitehtuurin mahdollisti Rambollin suunnitteluosaaminen osana T2-allianssia.

Ota yhteyttä

Pekka Turunen

Osastopäällikkö, Rakennetekniikka
P: 040 7630704
Hannu Nissinen

Hannu Nissinen

Johtaja, projektikehitys
P: +358 40 577 6784

Terminaali 2:n uudistamista ohjasi sujuvan käyttäjäkokemuksen tavoite. Saapuvien ja lähtevien matkustajien tilat on keskitetty 42 000 neliön laajennusosaan, joka toimii sisäänkäyntinä lentoasemalle. Terminaali 2:n vanha lähtöaula muutetaan osaksi Schengen-porttialuetta seuraavan kahden vuoden aikana.

- Toteutimme käytännössä monta projektia yhden projektin sisällä keskellä rakennettua ympäristöä. Yhtäaikaisen suunnittelutyön ja toteutuksen kohteina olivat terminaalin laajennus, vanhan terminaalin muutossuunnittelu, pysäköintitalo, uusi kehäratayhteys terminaaliin, infra-alueet sekä rakentamisesta johtuvat väliaikaisjärjestelyt. Kaiken tuli liittyä toisiinsa saumattomasti niin teknisesti kuin aikataulujen osalta, kertoo Rambollin projektipäällikkö Pekka Turunen.

Teräs-, betoni- ja puurakenteiden onnistunut liitto

Laajennusosan rakennetekniset ratkaisut ovat Rambollin erikoisosaamista. Peikko Finlandin asennettuna toimittama rakennuksen teräsrunko on toteutettu käyttämällä betonitäytteisiä teräsliittopilareita, deltabeam-palkkeihin tukeutuvia ontelolaattoja ja jäykistäviä betonikuiluja. Poikkeuksen muodostaa lähtöaula, jossa salmiakin muotoiset teräsliittopilarit kannattelevat jänneväliltään 48 metrin ristikkorakennetta. Pääsisäänkäynnin teräsrakenteiset ulokkeet ulottuvat 20 metriin. Näyttävän arkkitehtuurin mahdollistivat vaativat teräsrakenteet massiivipuisen alakaton takana ja muut kehitetyt ratkaisut, kuten puisen alakaton ripustus sekä lähtöaulan keskellä oleva noin 40x13 metrin kokoinen lasikatollinen alue, oculus.

Deltabeam-palkkien kokonaispituus on lähes 4 kilometriä ja muita kantavia teräsrakenteita terminaali 2:ssa on yhteensä noin 2400 tonnia. Teräsrakenteiden ratkaisuissa huomioitiin hankkeen poikkeuksellinen sijainti ja siitä aiheutuvat rajoitteet.

– Lähdimme suunnitteluryhmänä rohkeasti ratkomaan rakenneteknisiä haasteita. Arkkitehtuurin ja rakenteiden vaativuudesta huolimatta tavoitteena oli aina hankkeen parhaaksi tehdyt taloudelliset ja tuotannolliset ratkaisut, sanoo vastaavana rakennesuunnittelijana toiminut Pekka Ahola Rambollilta.

Energiatehokas uudisosa tavoittelee BREEAM-sertifiointia

Uuden lähtöaulan arkkitehtuuri leikittelee keveydellä piilottaen teräsrakenteet ja edistyksellisen talotekniikan. Lähtöaulan ullakkotilassa talotekniikkaa yhteensovitettiin rakenteisiin tarkoilla tietomallinnuksilla. Talotekniikan ratkaisuilla tavoitellaan erinomaista energiatehokkuutta. Innovatiivinen ilmalämpöpumppujärjestelmä ottaa lämpöä talteen uudisosan poistoilmasta palauttaen sen vanhan terminaalin ja laajennusosan lämmitykseen. Sisätilojen valaistuksen älykäs DALI-ohjattu järjestelmä säätää valaistusta päivävalon mukaan.

– Suunnittelun mallinnus on toteutettu poikkeuksellisen tarkkaan. Teimme paljon varauksia talotekniikan osalta, jotta terminaalin liiketilojen rakentaminen myöhemminkin helpottuu. Tietomallinnuksen lisäksi tahtituotanto ohjasi ja rytmitti talotekniikan suunnittelua sekä toteutusta onnistuneesti, kertoo Juha Åberg Rambollin LVIA-sektorilta.

– Rakennuksen muotokieli haastoi talotekniikan yhteensovittamisen. Tässä etenkin suunnittelutiimimme toimivat onnistuneesti yhteen. Allianssi varmisti nopean tiedonvaihdon ja reagoinnin työmaalla, kertoo sähkösuunnittelun osalta Rauno Laatikainen.

Tietomallinnus aktiivisena työkaluna eri vaiheissa

Tietomallinnusta hyödynnettiin niin aikataulutuksessa, tiedonsiirrossa, päätöksenteossa, osapuolien osallistamisessa kuin työvaiheiden yhteensovittamisessa. Mallien määrä visualisointeineen on huimaava. Siksi myös tietomallien koordinointi oli tärkeää. Big Room -toiminta osana allianssia selkeytti tiedonkulkua. Kansainvälisestikin korkeatasoinen terminaali 2:n uudisosa on valmistunut tavoitteiden mukaisesti ja aikataulussaan.

Vuoden Teräsrakenne kuuluu merkittäviin suomalaisiin arkkitehtuuripalkintoihin. Palkinnon saa arkkitehtonisesti korkeatasoinen sekä terästä ja muita metalleja rakentamisvaiheessa oivaltavasti hyödyntänyt rakennushanke.

Terminaalin 2:n laajennuksen on suunnitellut ja toteuttanut Finavian, SRV:n, Ramboll Finlandin sekä arkkitehtitoimistojen ALA ja HKP muodostama projektiallianssi. Rambollin vastuulla T2-allianssissa ovat rakenne-, LVIA-, sähkö-, liikenne- sekä infra- ja pohjarakennesuunnittelu sekä kalliosuunnittelu. Uudisosalle haetaan Rambollin asiantuntijoiden avustuksella BREEAM Excellent- tason ympäristösertifikaattia. Rambollin asiantuntijat konsultoivat Finaviaa terminaalilaajennuksen piha-alueiden ekologian parantamisesta ja laskivat uudisrakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen.

Lue lisää Helsinki-Vantaan lentoaseman muutos on vaativan teknisen suunnittelun ja taitavan arkkitehtuurin yhteistyön tulosta

Lisää palvelustamme Rakennesuunnittelu


Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites