Kaupunkien aineenvaihdunnan tutkiminen toi parhaan opinnäytetyön palkinnon

07 helmikuuta 2019
Suunnittelija Heta Seppälän diplomityö palkittiin Aalto-yliopiston maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelman vuoden 2018 parhaana opinnäytetyönä. Palkitussa työssä tutkittiin, miten kaupungin tarkasteleminen aineenvaihdunnan näkökulmasta voisi edistää kestävää kehitystä Salossa. 
Kuvassa Lappset Group Oy:n Erkki Ikäheimo ja Heta Seppälä.

Kuvassa Lappset Group Oy:n Erkki Ikäheimo ja Heta Seppälä.

Ota yhteyttä

Heta Seppälä

Suunnittelija
P: +358 40 1637246

Seppälän diplomityö käsittelee urbaania metabolismia eli kaupunkien aineenvaihduntaa. Käytännössä se tarkoittaa sitä, miten kaupunki hankkii luonnonvaroja, jalostaa, käyttää ja kierrättää niitä ja lopulta palauttaa ne takaisin luontoon jätteinä tai päästöinä. Kaupunkien aineenvaihdunnan tutkimuksesta saatavan tiedon avulla voidaan suunnitella ympäristöystävällisempiä kaupunkeja. 

− Urbaani metabolismi tarjoaa uuden näkökulman kaupunkien kestävyyteen. Se auttaa ymmärtämään ympäristöongelmien juurisyitä ja toisaalta paljastaa, ettei kestävyyteen ole oikopolkuja. Kestävä kehitys edellyttää kaupunkien materiaalivirtojen vähentämistä kokonaisuudessaan, kommentoi Ramboll Finlandissa Urban Space-yksikössä suunnittelijana työskentelevä Heta Seppälä

Diplomityön tuloksena Salon tulevaisuudesta laadittiin 4 skenaariota.

− Diplomityössä laaditut skenaariot eivät edistä kestävää kehitystä suoraan, mutta niiden vahvuutena on kyky herättää ajatuksia, keskustelua ja siten vaikuttaa myös päätöksentekoon. 

Ajankohtainen ja vaativa aihepiiri

Valinnan tehnyt Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksen toimikunta toteaa, että Seppälä on tarttunut ajankohtaiseen ja vaativaan aihepiiriin. Toimikunta näkee skenaariotyöskentelyn kiinnostavana menetelmänä, jota voisi soveltaa myös laajemmin strategisen tason kaupunkisuunnitteluun ja edistää samalla kestävää suunnittelua tukevia valintoja. Stipendi myönnetään vuosittain ansioituneelle Aalto-yliopiston maisema-arkkitehtuurin diplomityön tekijälle.

Palkinnon suuruus on 2 000 euroa ja sen lahjoittaa Lappset Group Oy.

Koko diplomityö on luettavissa täällä.

 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut