Selvitä ilmanvaihtojärjestelmän kunto ja tilaa tarkastus tai kuntotutkimus

23 lokakuuta 2020
Ilmanvaihtojärjestelmä kannattaa tarkastuttaa säännöllisesti. Rambollin LVI-asiantuntijat tekevät ilmanvaihdon tarkastuksia eli katselmuksia sekä laajempia kuntotutkimuksia.

Tunkkainen sisäilma, liika kylmyys, kuumuus tai kosteus - esimerkiksi nämä voivat olla merkkejä huonosti toimivasta ilmanvaihdosta. 

Ilmanvaihtojärjestelmän keskimääräistä käyttöikää on vaikea arvioida, sillä jossakin tilassa ilmanvaihto on päällä vuorokaudet ympäri, toisessa vain joitakin tunteja viikossa. Nyrkkisääntönä kuitenkin on, että säännöllisesti huollettu järjestelmä kestää pidempään.   

Tilaa ilmanvaihdon tarkastus tai kuntotutkimus asiantuntijoiltamme

Rambollin LVI-asiantuntijat tekevät ilmanvaihdon tarkastuksia eli katselmuksia sekä laajempia kuntotutkimuksia. Tutkimukset räätälöidään tilanteen ja asiakkaan tarpeen mukaan. Asiakas saa tutkimussuunnitelman hyväksyttäväkseen ennen töiden aloitusta.

Ilmanvaihdon kunto selviää tarkastuksella

- Ilmanvaihdon toimivuus on hyvä tarkastaa viiden vuoden välein, jos rakennuksella on ikää vähintään 15-20 vuotta, kertoo LVI-asiantuntija Janne Mäkinen.

Rambollin asiantuntija tarkastaa ilmanvaihtojärjestelmän kunnon. Lisäksi hän tarkastaa pistokokein muutamista tiloista tai huoneistoista ilmavirtoja sekä kanaviston ja päätelaitteiden puhtauden.

- Loppuraporttiin kirjaamme, kuinka ilmanvaihto toimii käyttötarkoitukseensa ja lähtötietoihin nähden, mahdolliset suositukset jatkotutkimuksille sekä millaisia ja minkähintaisia huolto- tai muita toimenpiteitä järjestelmä vaatii seuraavan 10 vuoden aikana. 

Kuntotutkimuksessa käydään järjestelmä kattavasti läpi 

Kun ilmanvaihtojärjestelmä toimii huonosti, tarvitaan perusteellisempi kuntotutkimus.

- Kuntotutkimuksessa selvitämme ilmanvaihtokoneiden kunnon ja toimivuuden lisäksi kanavavarusteet kuten äänenvaimentimet, säätö- ja palopellit ja venttiilit, ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden, ilmanvaihdon toimivuuden palvelualueittain. Lisäksi teemme laajat ilmavirta- ja olosuhdemittaukset ja selvitämme rakennusautomaation toiminnan.

Loppuraporttiin kirjataan järjestelmän nykykunto, viat ja toimenpide-ehdotukset kustannusarvioineen. 

- Ilmanvaihdon kuntotutkimus voidaan tehdä myös osana sisäilmatutkimusta. Kuntotutkimus kannattaa teettää myös, jos on myymässä tai ostamassa kiinteistöä tai kun tilan käyttötarkoitus aiotaan muuttaa, esimerkiksi vanhoista toimistotiloista tehdä asuntoja, Mäkinen sanoo.

Palvelumme: 
 
Ilmanvaihdon tarkastus sisältäen .
 • ilmanvaihtokoneen kunto, puhtaus, käyntiajat
 • suodattimien kunto
 • ilmanotto / ulkoilmakanava
 • pistokokein tarkistetaan venttiilien ja kanavien puhtaus, venttiilien lukitukset ja palopeltien asennot muutamissa tiloissa / huoneistoissa
 • ilmavirtojen mittaus otantana ja saatujen painetulosten ja asetusarvojen vertailu rakentamisajankohdan määräyksiin
 • tutustuminen huoltohistoriaan 

Ilmanvaihdon kuntotutkimus koko järjestelmälle tai osalle sisältäen mm.    

 • ilmanvaihtokoneiden kunto, puhtaus, käyntiajat
 • kanavavarusteet (äänenvaimentimet, säätöpellit, palopellit, venttiilit) 
 • ilmanvaihtojärjestelmien puhtaus
 • ilmanvaihdon toimivuus palvelualueittain
 • ilmavirta- ja olosuhdemittaukset
 • savunpoistojärjestelmän toiminta
 • rakennusautomaation toiminta
 • tarvittaessa ilman kulkeutumisen selvitys savukoneella
 • tutustuminen huolto- ja korjaushistoriaan 

Ota yhteys asiantuntijoihimme, ja tilaa ilmanvaihdon tarkastus tai kuntotutkimus.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites