Ilmatar Offshore valitsi Rambollin Ahvenanmaan YVA-kumppaniksi

04 tammikuuta 2023
Ramboll Finland vastaa merituulivoimaa Ahvenanmaalla kehittävän Ilmatar Offshoren ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista.

Ota yhteyttä

Axel Andersson

Ryhmäpäällikkö, Ympäristövaikutusten arvioinnit, eteläinen Suomi
P: +358 44 727 3451

Ramboll valittiin vastaavaksi konsultiksi ympäristövaikutusten arviointiselostukseen (YVA) Stormskärin ja Väderskärin hankealueilla. Kyseessä ovat Norrhavetin merialueen osat, jotka on määritelty Ahvenanmaan merialuesuunnitelmassa sopiviksi merituulivoimalle.

– Olemme etsineet yritystä, jolla on luotettava kokemus merellisistä infrastruktuurihankkeista, energiahankkeista ja ympäristövaikutusselvityksistä. Aiomme tehdä yhdessä Rambollin kanssa perusteellisen ja täysin kattavan ympäristövaikutusten arviointiselostuksen, johon otetaan mukaan kaikki osapuolet, joita asia koskee, ja joka varmistaa, että tutkimukset ja selvitykset tehdään alusta saakka oikein. Olemme todella tyytyväisiä tähän yhteistyöhön, sanoo Ilmatar Offshoren merisuunnittelun johtava asiantuntija Stefan Husa.

Ramboll Finlandin puolella työtä hankkeessa johtaa Axel Andersson.

– Meillä on vankka kokemus tuulivoimahankkeista, joiden myötä olemme rakentaneet osaamista yli maarajojen. Tätä osaamista voimme hyödyntää tässäkin hankkeessa, ja olemme innolla mukana Ilmatar Offshoren kumppanina edistämässä vihreää siirtymää, hän sanoo.

Ympäristövaikutusten arvioinnin tavoite on vähentää haitallisia vaikutuksia tai ehkäistä ne hankkeessa, jolla voi tyyppinsä, laajuutensa tai sijaintinsa vuoksi olla merkittävää vaikutusta ympäristöön.

Ramboll Finland aloittaa työn ympäristövaikutusten arviointiselostuksen parissa heti uudenvuoden jälkeen. Ympäristövaikutusten arvioinnin on tarkoitus olla valmis syksyllä 2024.

Ilmatar Energy on suomalainen energiayhtiö ja itsenäinen sähköntuottaja, joka keskittyy pelkästään uusiutuvaan energiaan. Sen tytäryhtiö Ilmatar Offshore perustettiin Ahvenanmaalla keväällä 2022. 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites