Infrahankkeiden kustannusten hallintaan haetaan luotettavuutta ja avoimuutta allianssimallilla

18 lokakuuta 2018
Uusi ICT-allianssi kehittää kustannusarvioiden laskentaa infrahankkeissa. Rambollin vastuulla on suunnitteluhankkeiden kustannuslaskentaprosessi sekä inframallien ja niiden tietosisältöjen integrointi osaksi järjestelmää.

Ota yhteyttä

Tiina Perttula

Tiina Perttula

Development Manager, BIM
M: +358 40 5176789

Liikennevirasto ja Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Jyväskylän kaupungit ovat käynnistäneet hankkeen, jonka tavoitteena on luoda infrahankkeiden kustannuslaskentajärjestelmä ja -palvelu.

Uusi kustannuslaskentajärjestelmä tuottaa luotettavat kustannusarviot läpinäkyvästi infrahankkeiden suunnitteluvaiheisiin. Tarpeen mukaan järjestelmä tulee palvelemaan myös toteutus- ja ylläpitovaiheita. Tilaajat haluavat infra-alalle kustannuslaskentajärjestelmän, joka vastaa tulevaisuuden tarpeisiin ja haasteisiin.

– Nykyistä tarkemman ja ajantasaisemman kustannustiedon avulla voimme kohdentaa rahoitusta tehokkaammin ja luoda paremmat edellytykset luotettavaan päätöksentekoon, tilaajan projektipäällikkö Heli Sissonen Liikennevirastosta sanoo.

‒ Rambollin vastuulla on suunnitteluhankkeiden kustannuslaskentaprosessi sekä inframallien ja niiden tietosisältöjen integrointi osaksi järjestelmää. Kustannusohjattu suunnittelu elinkaaritehokkuus huomioiden on yksi keskeisistä tavoitteistamme. Olemme innolla mukana kehittämässä kokonaisuutta yhdessä paremmaksi, sanoo kehityspäällikkö Tiina Perttula Rambollista.

Allianssissa monipuolista osaamista

– Allianssimalli valikoitui toteutusmuodoksi, koska kyseessä on laaja-alainen ja eri osapuolten tarpeisiin vastaava pitkäkestoinen palveluhankinta. Lisäksi Liikennevirastolla on hyviä kokemuksia allianssin hyödyntämisestä tiestötietojärjestelmän kehittämistyössä, kertoo Sissonen.

Tilaajan kumppaniksi on valittu Ihku-ryhmittymä, jonka muodostavat Ramboll Finland Oy, Civilpoint Oy, Solita Oy ja Mittaviiva Oy.

– Muodostamme yhdessä vahvan osaajakeskittymän. Ryhmässä on monipuolisesti infra-alan, kustannuslaskennan ja tietojärjestelmän kehittämisen asiantuntijoita. Tarkoitus on hyödyntää myös allianssin ulkopuolista osaamista parhaan tuloksen aikaansaamiseksi, allianssin projektipäällikkö Marketta Wainio Civilpoint Oy:ltä toteaa.
.

Järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vaiheittain vuosien 2019–2020 aikana, minkä jälkeen alkaa palveluvaihe. Hankkeen alustava kustannusarvio on kahdeksan miljoonaa euroa.


Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites