Itä-Helsingin keskustan ideakilpailu: Puhoksen ja Puotilan alueet etenevät jatkosuunnitteluun ITIS SITIn pohjalta

05 marraskuuta 2020

Lehdistötiedote 5.11.20
Helsingin kaupungin järjestämässä kansainvälisessä idea- ja arkkitehtikilpailussa haettiin innovatiivisia, innostavia ja ilmastonmuutoksen hillintää tukevia ehdotuksia Itäkeskuksen keskeisimpien alueiden sekä Puotilan metroaseman seudun suunnittelusta. Kilpailun voittajat julkistettiin tänään, ja toiselle sijalle ja Puhoksen ja Puotilan jatkosuunnittelun pohjaksi palkintolautakunta valitsi ITIS SITI -ehdotuksen.

Ota yhteyttä

Tommi Eskelinen

Asiakkuusjohtaja, Smart Mobility
M: +358 40 5016029

ITIS SITI täydentää hajanaisen kaupunkirakenteen eheäksi keskustaksi - oikeaksi kaupungiksi, jossa palvelut ja asuminen kohtaavat. Ehdotuksessa Itäkeskuksen ja Puhoksen sekä Puotilan alueesta rakentuu kestävän kehityksen suunnannäyttäjä, jossa on hyödynnetty alueen vahvuuksia ja omaleimaisuutta.

ITIS SITIä oli laatimassa suunnittelun ja rakentamisen ammattilaisista koottu monipuolinen joukkue. Arkkitehtuurista vastasivat Arkkitehtitoimisto K2S Oy ja Playa Arkkitehdit Oy. Monialaisen työryhmän koordinoijana toimi Suomen Asuntokehitys Oy, muina suunnittelijoina Ramboll Finland Oy, Nomaji Oy ja Jason Bruges Studio Lontoosta. Suunnitelman toteutettavuuden ovat varmistaneet työryhmän rakennuttaja- ja rakentajakumppanit Bonava Suomi Oy, SATO Oyj, Y-Säätiö sr, JM Suomi Oy, EKE-Yhtiöt ja Suure Oy.

Suunnitelmalla on luotu sekoittunutta ja monikulttuurista kaupunkirakennetta, jossa vanha ja uusi rakenne, palvelut ja asuminen kohtaavat. Alueelle ominainen särmikkyys ja omaleimaisuus on säilytetty ja sille luotu uusia kerrostumia. Asukkaille ja kävijöille syntyy uutta tilaa ja mahdollisuuksia tapahtumille sekä kulttuurille nykyisten vahvojen kaupallisten palveluiden sekaan. Helsingin Taidemuseon ja ELMUn uusien tilojen lisäksi Itäkeskukseen ehdotetaan moskeijaa ja lastentaloa uusina julkisina toimintoina.

- Uusi Itäkeskus tulee olemaan kestävän kehityksen suunnannäyttäjä. Ehdotuksemme sisältää useita kunnianhimoisia ratkaisuja, joilla edistetään sosiaalista, taloudellista ja ekologista kestävyyttä. Esimerkkinä korttelikohtaiset energiakeskukset, jotka hyödyntävät keskisyvää maalämpöä ja -jäähdytystä, aurinkopaneeleita, hukkalämpöjen talteenottoa sekä rakennusten ja kortteleiden välisten energiavirtojen kierrätystä, sanoo kilpailuryhmää luotsannut Mikko Summanen Arkkitehtitoimisto K2S Oy:stä.

Itäkeskuksen alueella on runsaasti kaupallista tarjontaa. Se on myös läpikulkuasema kymmenille tuhansille matkustajille ja Raide-Jokerin valmistumisen myötä alueen saavutettavuus paranee entisestään. ITIS SITI muuttaa läpikulkukeskuksen aidoksi kaupunkitilaksi, jossa viivytään ja viihdytään. Puotila ja Puhos nivoutuvat kiinteämmin osaksi Itäkeskusta.

- Itäkeskuksen erillisten alueiden yhdistymistä tuetaan monin eri keinoin. Esimerkiksi Puhoksen ja Stoan sekä Puotilan alueita yhdistävästä Turunlinnantiestä luodaan pilottikatu, jossa on täydentyvän kaupunkirakenteen lisäksi mahdollista testata useaa erilaista urbaaniin kaupunkiympäristöön sopivaa luontopohjaista ratkaisua hulevesien hallinnasta muuttuviin olosuhteisiin sopeutuvaan kasvillisuuteen ja paikalla viihtyvään eliöstöön, Summanen sanoo.

- Työryhmä paneutui jo ideavaiheessa poikkeuksellisen perusteellisesti suunnitelman teknisiin ja taloudellisiin reunaehtoihin. Tällä tavoin pystyttiin ottamaan ehdotuksen toteutettavuuden realiteetit huomioon jo suunnittelun näin varhaisessa vaiheessa, sanoo liikenteen ja maankäytön asiantuntija Tommi Eskelinen Rambollista.

Palkintolautakunta suosittelee kilpailun jatkotoimeksiantona kilpailualueen jakamista 1. ja 2. palkinnon saavuttaneiden ehdotusten kesken. ITIS SITI:n pohjalta jatketaan Stoan ja Puhoksen alueen sekä Puotilan metroaseman alueen suunnittelua.

Arkkitehtitoimisto K2S:n osalta työstä vastasivat Kimmo Lintula, Niko Sirola ja Mikko Summanen ja Playa Arkkitehtien osalta Veikko Ojanlatva, Tuukka Vuori ja Johanna Ojanlatva. Suomen Asuntokehitystä edustivat Juha Hetemäki ja Markku Hietala, Ramboll Finlandia Tommi Eskelinen, Elina Kalliala ja Yrjö Rossi ja Nomajia Mari Ariluoma. Kaupunkitaidekonseptin tekijänä toimi Jason Bruges Studio Lontoosta. Suunnitelman toteutettavuus on varmistettu työryhmän rakennuttaja ja rakentajakumppaneilla, joita olivat Bonava Suomi Oy, SATO Oyj, Y-Säätiö sr, JM Suomi Oy, EKE-yhtiöt ja Suure Oy.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites