Valmis Jännevirran silta kohoaa korkeuksiin

26 marraskuuta 2018

Lehdistötiedote 26.11.2018
Kuopion ja Siilinjärven rajalle rakennettu, vanhan Langer-palkkisillan korvaava uusi Jännevirran silta on virallisesti avattu liikenteelle tänään. Kokonaispituudeltaan 577-metrinen liittopalkkisilta kohoaa korkeimmillaan yli 25 metriin vedenpinnasta.

Jännevirran silta

Jännevirran silta

Ota yhteyttä

Seppo Parantala

Toimialapäällikkö, tiesuunnittelu
P: +358 40 8441912
M: +358 40 8441912

Jouni Tiainen

Suunnittelupäällikkö, Sillat Oulu
P: +358 400 968 013
M: +358 400 968 013

Jaakko Tolvanen

Projektipäällikkö
P: +358 (40) 5243379
M: +358 (40) 5243379

Vuonna 1951 valmistuneelle Jännevirran sillalle asetettiin käyttörajoituksia sen jälkeen, kun yksi sillan jänneteräksistä katkesi huhtikuussa 2015. Pian selvisi, ettei vanhaa siltaa voi peruskorjata kustannustehokkaasti. Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Liikenneviraston yhteinen kanta oli, että uusi silta pitäisi suunnitella ja rakentaa mahdollisimman nopeasti.

Vanha silta todettiin tuolloin myös liian kapeaksi ja vesiliikennettä ajatellen alikulkukorkeudeltaan riittämättömäksi. Uusi silta tarvittiin siis sekä turvallisuus- että toiminnallisuussyistä sekä parantamaan Vt 9:n liikenteen sujuvuutta, koska vanha vesiliikenteelle avattava silta ruuhkautti valtatien liikennettä.

Näistä lähtökohdista Ramboll sai tehtäväkseen laatia tie- ja rakennussuunnitelman. Suunnitteluaikataulu oli tiukka, sillä työmaa oli aikataulutettu käynnistettäväksi täysin valmiilla suunnitelmilla lokakuussa 2016.

‒ Siltarakenteen suunnittelun optimointi johti siihen, että uusi silta päätettiin toteuttaa betonin ja teräksen liittorakenteena. Kansilaatta on betonoitu jatkuvana valuna, ja kansirakennetta tukee teräspalkisto, kertoo Jännevirran uuden sillan pääsuunnittelija Jouni Tiainen.

Sillan rakenteet, erityisesti sillan teräsosat, olivat myös vaativat asentaa. Sekä asennuksessa että teräsrakenteiden suunnittelussa oli avuksi pitkälle kehitetty tietomallinnus: tie- ja siltarakenteisiin kehitettiin lisäksi keskenään erilaisia tietomalleja, jotka yhdistettiin saumattomasti toisiinsa.

Jännevirran silta parantaa Kuopion seudun liikenneoloja merkittävästi. Jännevirran yli voi ajaa normaalia valtatienopeutta. Vesilläliikkuja puolestaan pääsee alittamaan sillan ilman harmillisia keskeytyksiä, jotka eivät olleet epätavallisia vanhan avattavan sillan mekanismien reistaillessa.

Jännevirran sillan rakentamisen lisäksi hankkeella parannettiin valtatien geometriaa lähes 3,2 kilometrin pituisella tieosuudella, johon sisältyi myös runsaasti melusuojausrakenteita. Lisäksi kehitettiin yksityistiejärjestelyjä muun muassa rakentamalla Jänneniemen risteyssilta. Liikenneturvallisuus koheni ylikulkukäytävän ja kahden alikulkukäytävän rakentamisen myötä.

‒ Myös liittymien rakentaminen paransi turvallisuutta. Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteet taas paranivat yli- ja alikulkujen rakentamisen lisäksi myös siksi, että valtatien varteen rakennettiin yhtenäistä jalankulku- ja pyöräilytietä noin kuuden kilometrin matkalle, toteaa projektipäällikkö Seppo Parantala Rambollilta.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites