Rambollin Juha Riihiranta palkittiin paikkatietoalan opinnäytetyöstä

15 marraskuuta 2018
Rambollissa maankäytön suunnittelun projektipäällikkönä työskentelevän Juha Riihirannan opinnäytetyö palkittiin ProGIS ry:n opinnäytetyöpalkinnolla.

Ota yhteyttä

Juha Riihiranta

Projektipäällikkö
P: +358 (50) 312 4770

Paikkatietoalan yhdistys ProGIS ry jakaa vuosittain paikkatietoalan opinnäytetyöpalkinnon ansioituneelle tai ansioituneille paikkatietoalan opinnäytetyön laatijoille Suomessa. Riihiranta sai palkinnon opinnäytetyöstään ”Lammin pitäjän asutuskehityksen rekonstruointi ryhmäkylistä hajakyliin 1694–1855: Väestöluettelotietojen hyödyntäminen uuden ajan asutuksen paikantamisessa”.  

Riihiranta tutki tässä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyössään väestöluettelotietojen hyödyntämistä vanhan asutuksen paikantamisessa ja pitkän ajan asutuskehityksen rekonstruoinnissa. Väestöluettelo- ja karttatietoja yhdistelemällä asutusta voidaan havainnollistaa ajallisesti ja alueellisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. Väestöluettelotiedot tuovat lisäarvoa erityisesti karttaköyhän 1800-luvun asutuksen tarkastelemiseen ja haja-asutuskehityksen tutkimiseen. 

‒ Omassa työssäni maankäytön suunnittelijana kaipaan usein suunnittelun tueksi aineistoa, josta selviäisi suunnittelualueen asutushistoria ja asutuksen ajallinen kerroksellisuus. Jatko-opinnot tarjosivat mainion mahdollisuuden selvittää väestöluettelotietojen hyödyntämismahdollisuuksia tällaisen aineiston tuottamisessa. Kaavoituksessa vanhoja asutustietoja voidaan hyödyntää muun muassa uuden rakentamisen ohjaamisessa sekä muinaisjäännösten määrittelyssä ja suojelussa. Tällä tavalla maankäytölle on mahdollista saada historiasta juontuvaan jatkumoon tukeutuva luonteva perusta, Riihiranta kertoo. 

ProGIS ry:n palkintoraadin kirjaamat työn palkitsemisen perustelut olivat seuraavat: ”Riihirannan perusteellinen YAMK-lopputyö käy läpi yhden kunnan asutuskehityksen historian ja siihen liittyvän paikkatiedon muuntamisen digitaaliseen muotoon paikkatietojärjestelmiä käyttäen ja voi toimia erinomaisena esimerkkinä asutuskehityksen analysointiin muissakin Suomen kunnissa. Työ on vahva osoitus, että paikkatietotekniikalla voidaan avata uusia näkökulmia historian tutkimukseen. Työ ansaitsee lisäksi erityismaininnan korkeatasoisesta suomen kielen käytöstä.”

Palkinto myönnettiin Paikkatietomarkkinoilla Messukeskuksessa pidetyssä palkintoseminaarissa 5.11.2018. 

Tutustu opinnäytetyöhön  

Lisätietoja ProGIS-yhdistyksestä ja opinnäytetyöpalkinnosta

 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites