Jyväskylän Tilapalvelu panostaa kiinteistöjen ylläpitoon

16 huhtikuuta 2018
Siivouksen ja kiinteistönhoidon vaikutus sisäilman laatuun on tunnetusti suuri. Siksi on jossain määrin yllättävää, että asian tärkeyteen havahdutaan usein vasta sen jälkeen, kun sisäilman huonosta laadusta on alkanut koitua koitua ongelmia kiinteistölle tai sen käyttäjille.
Jyväskylän kaupunkin on kehittänyt aktiivisesti kiinteistöjen ylläpitokäytäntöjään

Jyväskylän kaupunkin on kehittänyt aktiivisesti kiinteistöjen ylläpitokäytäntöjään

Ota yhteyttä

Tarja Ala-Ilomäki

Johtava asiantuntija
P: +358 (50) 5144724

Jyväskylän kaupunki on näyttänyt toisenlaista, ennakoivaa esimerkkiä ja on kehittänyt aktiivisesti kiinteistöjen ylläpitokäytäntöjään. Siivouksen ja kiinteistöhoidon hankintoja sekä ylläpitosopimusten hallintaa on johdonmukaisesti hiottu eteenpäin.

Rambollin johtava asiantuntija Tarja Ala-Ilomäki on ollut mukana tässä yhteistyössä alusta asti, vuodesta 2008. Siitä lähtien Tilapalvelun palvelusopimusten johtaminen on hioutunut nykyiseen muotoonsa, mille on ominaista, että palveluntuottaja hoitaa tehtävänsä täsmälleen sovitulla tavalla.

- Kiinteistöpalvelualalla on valitettavan yleistä, että työn laatu ei vastaa sovittua ja että palveluntuottaja jättää osan sovituista töistä tekemättä. Jyväskylässä palvelusopimuksessa määritellyt tehtävät ja laatutasot toteutuvat ja jolleivät, seuraa sanktioita, Ala-Ilomäki kertoo.

Huoltokirja aktiivikäytössä

Konsultin rooli on ollut merkittävä kehitettäessä Jyväskylän Tilapalvelulle kiinteistöpalveluiden hankintastrategiaa ja sen mukaiset hankinta-asiakirjat. Ala-Ilomäki on myös osallistunut kulloisenkin palveluntuottajan valintaan ja – sen jälkeen, kun palveluntuottaja on valittu – siivoustyön ja muun kiinteistönhoidon laadunohjaukseen. Näin sopimuksen mukaisten töiden toteutukseen on saatu systemaattisuutta, ja palveluntuottajat ovat omaksuneet palvelusopimusten vaatimukset myös käytännössä.

- Olennaista on, että tavoitteet ja toimenpiteet on kirjattu huoltokirjaan. Näin kiinteistöjen ylläpitopalveluihin on saatu pitkäjänteisyyttä ja on syntynyt yhteys ylläpitopalveluiden ja rakennuksen elinkaarenaikaisten olosuhteiden seurannan välille.

Hän toteaa merkitykselliseksi myös sen, että Jyväskylässä on ollut jo pitkään käytössä puhtausalan INSTA 800:2010 -laadunarviointijärjestelmä, johon perustuen laatuvaatimukset ja laadunarvioinnit on tehty. INSTA 800:a ei ole Ala-Ilomäen mukaan hyödynnetty alalla kovinkaan laajalti, vaikka se standardina ainoa yleispätevä järjestelmä.

- Kiinteistönhoidon laadunarviointiin olemme kehittäneet KiinteistöRYL 2009 -pohjaisen laadunarviointijärjestelmän.

Jyväskylän Tilapalvelun myönteinen esimerkki on omiaan osoittamaan asiantuntemuksen merkityksen kiinteistöpalveluiden ja sitä kautta sisäilmaolosuhteiden hallinnassa. Kaupungin kiinteistöjen korjausvelka on saatu vuosien määrätietoisen työn jälkeen olemattomaksi. Merkittävässä roolissa on se, että kiinteistöistä on käytännössäkin pidetty huolta, kuten on hoitosopimuksissa edellytetty.


Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Säterinkatu 6
FI-02601 Espoo
Tel: 020 755 611 - Fax 020 755 6201
Fax

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut