Kankaan paperitehtaan alueesta omaleimainen uusi kaupunginosa

08 marraskuuta 2018
Vanha Kankaan alue Jyväskylän keskustan kupeessa on kaupungin merkittävin aluekehityshanke. Entisen paperitehtaan ympäristö muuntautuu älykkääksi kaupunginosaksi, jossa asutaan, työskennellään, opiskellaan ja viihdytään.
Kankaan kanava

Kankaan kanava

Ota yhteyttä

Yksikönpäällikkö, maisema-arkkitehtuuri, Ramboll Finland Oy

Hanna Keskinen

Yksikönpäällikkö, maisema-arkkitehti, Espoo
P: +358 40 0843354

Kankaan suunnittelussa johtotähtinä ovat toimineet kestävä kehitys ja alueen historian kunnioittaminen. Oman leimansa alueelle antavat punatiiliset tehdasrakennukset sekä tehtaan kupeessa kulkeva Kankaan kanava. Valmistuessaan alueella asuu yli 5000 ihmistä.

Ramboll laati kohteeseen viherrakennussuunnitelman, jossa on ratkaistu hulevesikanavan pohjan muotoilu, hulevesien padottaminen pohjakynnyksin, vedenohjaimet, pinnoitteet, kasvualustat sekä monilajiset istutukset.

Kanavaan johdetaan hulevesiä, joiden puhdistaminen on tärkeää vieressä virtaavan Tourujoen ja sen luonnonsuojelualueen vuoksi. 

‒ Tehtaan jätevedet ovat aikanaan kulkeneet kanavassa, joten täällä jouduttiin tekemään pilaantuneiden maiden puhdistusta vielä suunnittelunkin aikana. Kanavan pohjalta on löytynyt hankkeen edetessä kaikenlaista tavaraa, kertoo hankkeesta vastannut maisema-arkkitehti Marko Ahola Rambollista.  

100 metriä pitkä kanava jakautuu kolmeen eri osa-alueeseen: yläkanavan sadepuutarha, keskiosan puromainen osuus ja alakanavan puhdistava kosteikko. Sadepuutarhassa on käytetty myös puutarhalajeja, mutta alakanavaa kohti kasvillisuus muuttuu luonnonmukaisemmaksi. Puhdistavaan kosteikkoon on istutettu voimakaskasvuisia vihvilöitä, saroja, kaisloja sekä matalia pajulajeja. Monikerroksellisuutta istutuksiin on luotu korkeilla yksittäispensailla ja köynnöksillä.

‒ Lähtökohtana oli mahdollisimman luonnonmukaiset kasvilajit, monimuotoisuus, talvenkestävyys ja kasvien hulevesiä puhdistava vaikutus. Olosuhteet ovat kasveille haastavat, koska maa on monin paikoin koko ajan märkää ja talvella uoma jäätyy, Ahola sanoo. 

Kasvualustojen määrittelyyn kiinnitettiin erityistä huomiota ja kohteessa on käytetty myös biohiiltä osana kasvualustaa täydentävää murskekerrosta. Biohiili sitoo ravinteita, vettä ja haitta-aineita mutta ei hajoa maaperässä. Se tukee vesien puhdistusta ja parantaa samalla kasvien kasvuolosuhteita. 

‒ Meidän piti myös varmistaa, että kasvualusta ja kasvit eivät lähde liikkeelle Tourujokeen. Tämän vuoksi kiinnitimme erityistä huomiota eroosionsuojaukseen, jossa hyödynsimme maatuvaa eroosionsuojamattoa ja erikokoisia luonnonkiviä.

 

Lue myös miten hulevesien hallinnalla rakennetaan viihtyisämpää asuinympäristöä Jyväskylän Puutarhakadulla

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites