Maaperä on lähes uusiutumaton raaka-aine

05 joulukuuta 2018
Tänään vietetään kansainvälistä maaperäpäivää. Tavoitteena on kiinnittää huomio maaperän pilaantumiseen globaalisti.

Ota yhteyttä

Jarno Laitinen

Yksikönpäällikkö, Resource & Waste Management
P: +358 44 355 8236

Halu edistää kestävää kehitystä, hillitä luonnonvarojen kulutusta ja pyrkiä ratkaisemaan ilmastonmuutoksen haasteita on korkealla monien organisaatioiden ja yksilöiden agendalla. Yksi tärkeä ulottuvuus näiden kolmen globaalihaasteen osalta on hyvinkin tavanomaiselta tuntuva asia, maaperä.

Maaperä on lähes uusiutumaton raaka-aine. Kun vielä 1970-luvulla puhuimme energiakriisistä, pohtivat tiedemiehet 2010-luvulla montako satoa maailman pelloilta on tulevaisuudessa enää saatavissa. Tämä voi tuntua nyt mitättömältä haasteelta, mutta kun väestö kasvaa, vaurastuu ja kaupungistuu, tulemme tarvitsemaan jokaisen käyttökelpoisen maa-alan yhteiskuntien käyttöön. Tästä syystä YK:n alainen FAO (YK:n ruoka- ja elintarvikevirasto) onkin nimennyt joulukuun 5. päivän vuosittaiseksi maaperän päiväksi, jonka teemana tänä vuonna on ”be the solution to soil pollution”.

Yhteiskuntien maaperälle asettamat paineet ovat hyvin moninaisia ja näiden pitkäaikaisia vaikutuksia on lähes mahdotonta ennustaa. Maaperä on nostettu korkealle muun muassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa (SDG’s), joista ainakin 2, 3, 6, 12, 13 ja 15 kytkeytyvät voimakkaasti maaperään ja sen välittämiin ekosysteemipalveluihin.

144 000 ihmisen valmistamaa kemikaalia

Maaperän jatkuvaa pilaantumista ei ole kehittyvästä lainsäädännöstä ja lisääntyvästä tietoisuudesta riippumatta kyetty täysin ratkaisemaan. Useimmissa teollisuusmaissa kuten Suomessa uutta pilaantumista syntyy tänä päivänä lähinnä vahinkojen seurauksena. Suurimman haasteen muodostavat aiemmin pilaantuneet tai pilaantuneiksi epäillyt maa-alueet.

Näitä pilaantuneita tai pilaantuneiksi epäiltyjä maa-alueita on Suomessa edelleen yli 26 000, Euroopassa yli 2,5 miljoonaa ja globaalisti kymmeniä miljoonia. Käytössämme on myös yli 144 000 ihmisten valmistamaa kemikaalia, jotka vaikuttavat tavalla tai toisella ympäristöömme. Esimerkkiä näiden kemikaalien riskeistä maaperälle kuvaa viime vuosikymmenellä tunnistettu uusi riskiyhdisteryhmä PFAS eli perfluoratut alkyyliyhdisteet, jotka saattavat häiritä kehitystä ja lisääntymistä ja jotka ovat levinneet maailmanlaajuisesti kaikkialle ympäristöön.

Ratkaisuja maaperän pilaantuneisuuteen

Maaperän pilaantuneisuuden ratkaiseminen edellyttää yhteistä yhteiskunnallista arvopohjaa ja vahvaa asiantuntemusta koko toimintaketjun osalta. Yhteisen arvopohjan taustalla on maaperän luontopääoma, rooli ekosysteemipalveluiden tuotannossa ja uusiutumattomana luonnonvarana. Asiantuntemus taas pohjaa seuraavien näkökulmien huomioiselle pilaantuneiden tai pilaantuneiksi epäiltyjen maa-alueiden kanssa toimiessa.

1. Tunnista maa-alueen arvot eri sidosryhmille
2. Hallitse ja kunnosta maa-alueeseen liittyviä riskejä kestävästi
3. Hyödynnä kiertotalouden mahdollisuudet maa-alueen riskienhallinnassa

Myös me Rambollilla pyrimme olemaan osa ratkaisua maaperän pilaantuneisuuteen. Tämä tarkoittaa jatkuvaa asiantuntemuksen kehittämistä uusien haasteiden edessä, kuten PFAS yhdisteiden. Lisäksi tarjoamme monipuolisesti asiantuntijapalveluita pilaantuneiden tai mahdollisesti pilaantuneiden maa-alueiden tutkimiseen, hallinnointiin ja kunnostamiseen – huomioiden kestävän kehityksen ja vastuullisen liiketoiminnan vaatimukset.


Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites