Kaupunkipyörät rullaamaan

11 toukokuuta 2016
Kaupunkipyörät tekevät tuloaan suomalaisiin kaupunkeihin. Kaupunkipyörä on yhteiskäyttöpyörä, jonka kuka tahansa voi lunastaa käyttöönsä. Rambollin koordinoimassa hankkeessa kehitetään nykyaikaisen kaupunkipyöräjärjestelmän toimintamallia Oulun, Tampereen, Jyväskylän ja Lahden kaupungeille.

Ota yhteyttä

Reijo Vaarala

Projektipäällikkö, liikenne, viitoitus ja opastus
P: +358 40 7160 769
M: +358 40 7160 769

Hankkeessa tutkitaan järjestelmän toiminta- ja käynnistämismahdollisuuksia sekä investointi- ja käyttökustannuksia erikseen kussakin työssä mukana olevassa kaupungissa. Tärkeää on kartoittaa myös kaupunkipyörien operointitavat, valvonta ja seuranta sekä rahoitusmallit. Lisäksi selvitys kattaa kuvaukset pyöristä, asemista, lukitustekniikoista, kustannuksista, maksu- ja seurantamenetelmistä sekä käyttäjien rekisteröitymistavoista järjestelmään.

─ Tavoitteena on saada käsitys siitä, millainen olisi toimivin järjestelmä kussakin kaupungissa. Samalla kartoitetaan operaattoreiden ja järjestelmätoimittajien halukkuutta lähteä toteuttamaan järjestelmää tarkastelussa oleviin kaupunkeihin, kertoo hankkeen projektipäällikkö Reijo Vaarala Rambollista.

Hankkeessa räätälöidään kullekin kaupungille oma kaupunkipyöräjärjestelmän konsepti, jossa otetaan kantaa muun muassa järjestelmän laajuuteen, pyörätyyppeihin, pyöräasemiin ja -telineisiin sekä maksu- ja informaatiojärjestelmiin. Keskeinen tavoite on, että työssä saavutettaisiin kaikille tarkastelussa mukana oleville kaupungeille konsepti, joka alentaisi kaupunkien kynnystä toteuttaa kaupunkipyöräjärjestelmä.

Hanke on saanut Liikenneviraston vuoden 2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustuksen ja siitä tehdään raportti Liikenneviraston julkaisusarjaan, joten hanke antaa eväitä myös muille kaupungeille kaupunkipyöräjärjestelmän suunnitteluun.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites