Kestävä kehitys tiiviimmin osaksi liiketoimintaa

15 heinäkuuta 2020
Yritykset pitävät kestävän kehityksen huomioimista ratkaisevana tekijänä menestykselleen. Silti moni miettii, miten kestävyysteemat tuodaan konkreettisesti liiketoiminnan keskiöön, kertoo Rambollin Managing Sustainability -tutkimus.

Ota yhteyttä

Haluatko kuulla lisää palveluistamme? Ota yhteyttä!

Jaana Tyynismaa

Johtaja, Ympäristö ja terveys
P: +358 40 568 2642

Kestävän kehityksen hallintaa mittaavaan Managing Sustainability -tutkimukseen osallistui 160 yritystä eri toimialoilta. Yrityksistä 95 prosenttia pitää kestävää kehitystä tulevan menestyksensä kannalta ratkaisevana tekijänä.

Suurin osa tutkimukseen osallistuneista yrityksistä keskittyy vastuullisuustyössään ilmastomuutoksen hillitsemiseen. Painopisteinä ovat myös kemikaalien aiheuttaman saastumisen ja ilmansaasteiden vähentäminen. Vajaa neljännes yrityksistä mainitsi yhteiskunnallisen vastuullisuuden, kuten ihmisoikeuksien suojelemisen ja epäoikeudenmukaisuuden ja köyhyyden vähentämisen osaksi strategiaansa.

Toteutuksen haasteet

Tietoa on valtavasti ja motivaatio toimia entistä kestävämmin on korkealla. Yritysjohtajat kokivat kuitenkin haasteellisena kestävän kehityksen sisällyttämisen omaan liiketoimintamalliinsa ja sen vaikutusten mittaamisen. Lähes puolet tutkimukseen osallistuneista yrityksistä kertoi, että niiltä puuttuu tarvittavat resurssit ja kyvyt strategian tehokkaampaan toimeenpanemiseen.

Kestävän kehityksen toimenpiteiden mittaamiseen on useita työkaluja, kuten elinkaariarvioinnit ja käden- tai jalanjäljen mittaaminen. Haasteena on kokonaisuuksien hallinta ja kyky yhteensovittaa kestävän kehityksen eri tavoitteita ja osaamista.

Ramboll pystyy laajan asiantuntemuksensa avulla yksilöllisesti tukemaan asiakkaitaan kohti kestävää ja arvoa luovaa liiketoimintaa. Autamme asiakkaitamme tarkastelemaan kestävyyttä kokonaisuutena ja ymmärtämään, mitä kestävän kehityksen riskejä ja mahdollisuuksia eri toimintoihin ja ratkaisuihin liittyy.

Lisätietoa

Tutustu kestävän kehityksen palveluihimme

Managing Sustainability -tutkimus kokonaisuudessaan täällä

Professori Asta Salmi: Kestävän liiketoiminnan kehittäminen vaatii yhteistyötä

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites