Kiertotalouskylässä kierrätetään ja hyödynnetään lähes kaikki sekajäte

04 huhtikuuta 2016
Riihimäelle rakentuu Ekokemin ja Biotehdas Oy:n yhteishankkeena kiertotalouskylä, johon Ekokem rakentaa Ekojalostamon ja Muovijalostamon. Ramboll toimii Ekokemin hankkeessa riskienhallinnan erityisasiantuntijana sekä turvallisuuden, ympäristön että projektinhallinnan näkökulmasta.
Kiertotalouskylässä kierrätetään ja hyödynnetään lähes kaikki sekajäte

Kiertotalouskylässä kierrätetään ja hyödynnetään lähes kaikki sekajäte

Sekajäte kiertää kylässä Bio- ja Ekojalostamon ja Suomen ensimmäisen Muovijalostamon läpi parhaan mahdollisen kierrätystuloksen saavuttamiseksi. Tämän ansiosta jätteestä saadaan kierrätettyä puolet ja hyötykäyttöaste on 98 prosenttia.

– Tarkastelimme hankkeen rakentamiseen, kustannuksiin, aikatauluihin, prosesseihin, layout-ratkaisuihin sekä käyttöönottoon ja käyttöön liittyviä riskejä erilaisilla riskienhallinnan menetelmillä. Lisäksi mietimme toimenpiteitä ja ratkaisuja riskien poistamiseksi tai vähentämiseksi. Riskienhallintaan liittyvät tarkastelut ja selvitykset sekä erilaiset työpajat toteutettiin tiiviissä yhteistyössä projektin johdon, tulevan henkilöstön sekä suunnittelijoiden kanssa toimivan lopputuloksen saavuttamiseksi, kertoo HSEQ-liiketoimintapäällikkö Tuula Liukko Rambollista.

Riskienhallinta toteutettiin hankkeen koko elinkaaren ajalle. Lopputuloksena saavutetaan toimivat ja turvalliset prosessit.

– Hanke on onnistunut silloin, kun se pysyy aikataulussa ja kustannusraameissa. Lopputuloksesta saadaan paras mahdollinen, kun toimenpiteet suunnitellaan yhtenä kokonaisuutena niin, että mahdollisiin riskeihin voidaan reagoida heti ja oikeilla ratkaisuilla, täsmentää Liukko.

Useiden riskienhallintamenetelmien käyttö projektin eri vaiheissa tuki riskien tunnistamista. Näin kokonaisuudesta saatiin kattava ja suunnittelua oikea-aikaisesti eteenpäin ohjaava.

– Toimenpide-ehdotuksia turvallisempiin ratkaisuihin tuli satoja ja niitä on toteutettu hankkeen edetessä. Asiakkaalle jää kehittämistyöstä käteen valmis ja kattava riskienhallinnan konsepti. Menetelmät ovat soveltuvin osin käytettävissä myös tulevissa projekteissa ja toiminnan suunnittelussa sekä kehittämisessä.

Hankkeessa kehitettiin myös Rambollin sisäisiä työtapoja testaamalla kahden riskienhallinnan työkalun (PHA-Pro ja RamRisk) yhteiskäyttöä. Molemmilla voidaan hallita ja seurata kehitystyötä interaktiivisesti. RamRisk on itse kehittämämme sovellus.

 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites