Koivusaaren metroasema on Vuoden Työmaa 2015

03 joulukuuta 2015
SRV:n toteuttama Länsimetron Koivusaaren metroasema -hanke on valittu Rakennuslehden järjestämässä kilpailussa Vuoden Työmaaksi 2015. Metroaseman betonielementtien suunnittelu on Rambollin käsialaa. Suunnittelusta teki haastavan ehdoton vaatimus vesitiiviydestä, sillä metroasema rakentuu meren alle. Lopputuloksena on asema, joka sekä torjuu merta teknisesti että hyödyntää sitä arkkitehtonisena aiheena.
Kuusisaaren metroasema

Kuusisaaren metroasema

Ramboll hyödynsi aseman betonielementtien suunnittelussa tietomallinnusta, jonka avulla pystyttiin yhteistyössä urakoitsijan ja elementtitoimittajan kanssa todentamaan, että osa asemasta on mahdollista elementoida.

― Koivusaaren asema on ollut haastava mallinnettava, sillä aseman laituritaso sijaitsee noin 33 metriä maanpinnan ja noin 30 metriä merenpinnan alapuolella. SRV:n toive oli, että kaikki mahdollinen muutetaan paikallavalusta elementeiksi. Tämä haaste saatiin toteutettua Rambollin ammattitaitoisen projektiryhmän voimin, kertoo projektipäällikkö Jussi Salmi Rambollista.

Metroaseman kuilujen rungot koostuvat elementtiseinistä, -pilareista, -laatoista ja –porraslaatoista. Jäykkyyttä seiniin on saatu pystysuuntaisilla spiraloputkilla ja niiden sisään juotetuilla harjaterästangoilla. Rakennesysteemistä johtuen myös muut liitokset poikkeavat tavanomaisesta. Metroasema sisältää myös paikalla valettavia rakenteita, kuten itä- ja länsipäädyn yhdistävän laituritunnelin, maanpaineseinät, vesitiiviit rakenteet ja perustukset.

Metroaseman rakentumista ovat värittäneet niin hallinnolliset kuin teknisetkin haasteet. Alun perin paikalla valettaviksi suunniteltujen betonirakenteiden vaihtuminen betonielementeiksi varmisti omalta osaltaan hankkeen etenemisen aikataulussa.

― Työmaalla Rambollin rakennemallista seurattiin elementoinnin ja paikalla valujen rajapintojen työjärjestyksiä. Näin työmaa pystyi aikatauluttamaan myös elementteihin liittyviä paikallavaluja. Tiukasta asennusaikataulusta, suurista elementtimääristä ja tarkasta mallinnustasosta huolimatta hanke pysyi aikataulussa, Salmi lisää.

Tietomallin ansiosta myös suunnittelua, määrälaskentaa, tuotannonsuunnittelua, aikatauluttamista, aikatauluseurantaa ja risteilytarkastelua on saatu tehostettua.

SRV toteutti hankkeen projektinjohtourakkana. Metroasema palvelee sekä läntistä Lauttasaarta että Koivusaareen suunniteltua uutta aluetta, jonne tulee noin 4 000 asukasta ja 2 000 työpaikkaa.

Lue lisää Koivusaaren metrohankkeesta SRV:n verkkosivuilta ja Rakennuslehden verkkojulkaisusta  

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites