Koulujen saattoliikenteessä paljon liikenneturvallisuuteen vaikuttavia poikkeusjärjestelyitä

02 elokuuta 2019
Lasten kuljettaminen autokyydillä kouluun on yleistynyt, mutta saattoliikennettä ei ole huomioitu koulualueiden suunnittelussa. 

Ota yhteyttä

koulujen liikennesuunnittelu, Tiina Sainio, Ramboll Finland

Tiina Sainio

Suunnittelija, koulujen liikennesuunnittelu
P: +358 44 5447700

Suomessa yli 500 000 lasta kulkee päivittäin ala- tai yläkouluun ja sieltä takaisin. Lisääntynyt saattoliikenne on tuonut mukanaan ongelmia koulupihoilla liikenteen ruuhkautuessa ja liikenneturvallisuuden heikentyessä. Saattoliikennettä ei useinkaan ole huomioitu koulualueiden suunnittelussa. Jalankulun ja pyöräilyn turvallisissa järjestelyissä saattaa olla puutteita, mikä voi houkutella yhä useamman vanhemman saattamaan lapsen autolla kouluun.

Koulujen toimintaa tehostetaan myös kasvattamalla kouluyksiköiden kokoa. Tällöin etäisyydet kasvavat ja autokyydin tarve saattaa lisääntyä. Lisäksi perheiden elintavat ovat muuttuneet ja autolla saattaminen voidaan kokea käteväksi ratkaisuksi aamun kiireessä.

‒ Erityisesti kulkutavan valintaan vaikuttaviin tekijöihin, kuten koulumatkan pituuteen ja liikenneturvallisuuteen, tulee pyrkiä vaikuttamaan jo kaavoitusprosesseissa, toteaa koulujen saattoliikennejärjestelyitä ja aktiivista koulumatkaliikkumista diplomityössään tutkinut Tiina Sainio

Liikenneturvallisuuden kannalta kaavoituksessa tärkeää on koulun kytkeytyminen ympäröivään liikenneverkkoon. Suunnittelussa on tärkeää tiedostaa mistä suunnista kouluun tullaan, millaisista tiloista ja toiminnoista koulu koostuu ja millaisia liikkumis- ja yhteystarpeita ne muodostavat. Yhteystarpeet voivat tarkoittaa esimerkiksi oppilaiden käyttämää reittiä koulupihasta urheilukentälle tai huoltoliikenteen reittiä koulun jätepisteelle. Liikennesuunnittelun apuna kannattaa käyttää koulureittien vaaranpaikkakartoitusta.

Toimivat saattoliikenteen ratkaisut ovat sellaisia, joissa eri kulkumuodot on erotettu toisistaan ja etusijalla on jalankulun ja pyöräilyn turvallisuus. Saattoliikenteen ja koulukuljetusten ajoreitit ja jättöpaikat tulee toteuttaa niin, että auton ei tarvitse peruuttaa ja pysäköinti järjestetään omalle alueelleen. Lisäksi koulupihalla tulee noudattaa yhtätarkkaa liikenteen ohjausta kuin yleisillä katu- ja tiealueilla. 

‒ Tutkimuksessa yllätti eniten se, miten vaihtelevasti järjestelyt on kouluissa toteutettu. Liikenneturvallisuuteen vaikuttavia koulukohtaisia poikkeuksia tehdään paljon. Oman haasteensa muodostavat väistötilakoulut, joiden määrä lisääntyy jatkuvasti ja joille pitäisi pystyä miettimään toimivia, mutta kustannustehokkaita ratkaisuja. 

Sainio toteaa tutkimuksessaan, että mitä varhaisemmassa vaiheessa liikenneturvallisuuteen vaikuttavat tekijät otetaan huomioon, sitä suuremmat ovat vaikutusmahdollisuudet. Erityisesti maankäytön ratkaisuissa ja koulun tilasuunnittelussa tehtyjä virheitä on vaikeampi korjata myöhemmin, mikä voi näkyä esimerkiksi koulun epäoptimaalisessa sijainnissa tai koulun eri tilojen keskinäisessä sijoittelussa.

Nykyisten koulujen liikennejärjestelyitä parannettaessa mahdollisuudet rajoittuvat lähinnä liikenteen rauhoittamiseen ja ohjaukseen, pihajärjestelyiden muutoksiin ja hoitoon ja kunnossapitoon.

‒ Saattoliikenteen järjestelyt kannattaa miettiä jokaisessa koulussa, ja myös viestiä ne koteihin. Tässä auttaa vaikkapa kartta, jolloin vanhempien ei tarvitse tehdä omia ratkaisujaan. 

Lue lisää aiheesta Tiina Sainion diplomityöstä: Koulujen toimivat saattoliikennejärjestelyt ja aktiivisen liikkumisen lisääminen koulumatkoilla.

 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites