Kuljemme opiskelijoiden arjessa mukana

23 lokakuuta 2018
Rambollin pitkäkestoinen yhteistyö alan oppilaitosten ja opiskelijoiden kanssa eri puolilla Suomea tiivistyy entisestään. Aalto-yliopiston tiloihin Espoossa avatut Rambollin coworking-työtilat ovat tuorein yhteistyön muoto.

Avoimien ovien hengessä kutsumme opiskelijat, opettajat ja alan edustajat yhteisen asian äärelle: syventämään osaamista. Tulevaisuuden suunnittelu-  ja konsultointiala rakentuu tänään.

Yritysmaailma ja opetusala lähentyvät luontevasti

Tilojen avaaminen Aalto-kampuksen Rakennustekniikan taloon oli Rambollille luonteva jatko pitkäaikaiselle yliopistoyhteistyölle. Aalto-yliopiston professori, Rakennustekniikan laitoksen johtaja Jari Puttonen totesi tilojen avajaisissa suunnittelu- ja konsulttialan perustuvan tietoon pohjautuvan osaamisen myyntiin.
–Edustamme koulutusta, joka varmistaa kilpailukykyä jopa 30–40 vuoden päähän. Jos aikoinaan koulutettiin noudattamaan standardeja, pyrimme kouluttamaan osaajia, jotka omaavat valmiudet standardien kehittämiseen. Korkeatasoinen opetus sekä tutkimus mahdollistavat tämän, professori Jari Puttonen toteaa.

Tieto kulkee molempiin suuntiin

Rambollin pitkät perinteet oppilaitosten kanssa tuottavat tuloksia molemmille osapuolille. Yritys saa tietoa uusimmista tutkimustuloksista. Ramboll tuo puolestaan kampuksille tuoreita näkemyksiä suunnittelualalta ja kertoo alan kuulumisista sen oikeiden edustajien suulla.
–Rambollaiset ovat jo vuosikymmenten ajan toimineet tuntiopettajina ja harjoitustöiden ohjaajina myös Aalto-yliopistossa onhan sen usean meistä oma opinahjo. Kun suunnittelu- ja konsulttiala tulee tutummaksi, opiskelijan on helpompi arvioida alan tarjoamia mahdollisuuksia omasta näkökulmastaan, sanoo yksikönpäällikkö Aki Vuolio Rambollista.

Työharjoittelussa pääsee osaksi suunnitteluyrityksen arkea

Useat kymmenet Aalto-opiskelijat tekevät vuosittain opinnäytetyönsä, tai ovat harjoittelussa tai osa-aikaisissa työtehtävissä Rambollilla myös esimerkiksi jatko-opintojensa yhteydessä. Jutta Kanerva kertoo työkokemuksistaan Rambollilla Aalto-yliopiston perusopintojen rinnalla.
–Työtehtävät ovat vaihtelevia, monipuolisia ja koen oppineeni paljon uutta. Rambollilla ollaan joustavia ja olen voinut järjestää työaikani opintoihini sopiviksi, Jutta Kanerva kertoo.

–Ramboll on ollut Aalto-yliopistolla vahvasti esillä killan ja yliopiston verkostoitumis- ja yritysyhteistyötapahtumissa, excurssioilla sekä vierailuluentojen muodossa. Uuden työtilan uskon olevan hyödyllinen opintojen ja työn yhdistämisessä, kun siirtymisiin ei tarvitse jatkossa käyttää aikaa.

 

Ovet auki Aallon ja Rambollin välillä

Ramboll-monitoimitilat ovat päivittäin käytössä perus- ja jatko-opiskelijoille, Aallon edustajille ja rambollaisille. Tilat mahdollistavat Big Room - ja tutkimustyöskentelyn, projektien kehitystyön ja antavat puitteet esityksille, keskustelutilaisuuksille sekä teekkaritapahtumille.
-Kiitämme Aalto-yliopistoa kannustuksesta ja avaamme sen innostamana ovet entistä leveämmiksi opiskelijoille, opetushenkilöstön edustajille, alan toimijoille sekä startup-yrityksille. Mukava tunnelma on välittynyt jo ensi käynneillä tiloista ja toivon tunnelman vain nousevan, toteaa tekninen johtaja Mikko Leppänen Rambollista.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites