Kiinteistötekniikan digitaalisen turvallisuuden varmistamiselle on kysyntää

11 huhtikuuta 2022
Tietojärjestelmien ja ICT-tekniikan tietoturva on monelle tuttu käsite. Usein keskustelusta kuitenkin unohtuu rakennusten talotekniikan digitaalinen turvallisuus. Kiinteistöissä on koko ajan enemmän älykkäitä järjestelmiä, jotka ovat yhteydessä toinen toisiinsa, nettiin ja etävalvomoihin. Samalla automaatio- ja ohjausjärjestelmät ovat yhä riippuvaisempia tietoverkoista ja erittäin haavoittuvaisia niihin kohdistuville häiriöille ja hyökkäyksille.
Kiinteistöissä on koko ajan enemmän älykkäitä järjestelmiä, jotka ovat yhteydessä toinen toisiinsa, nettiin ja etävalvomoihin.

Kiinteistöissä on koko ajan enemmän älykkäitä järjestelmiä, jotka ovat yhteydessä toinen toisiinsa, nettiin ja etävalvomoihin.

Ota yhteyttä

Aleksi Nyman

Business Development Manager
P: +358 40 7506937

Kyber- ja hybridihyökkäysten sekä tietovuotojen määrä kasvaa vuosittain, ja siksi digitaalinen turvallisuus kuuluu kaikenlaisten kiinteistöjen riskien- ja muutostenhallintaan. Rambollin kyberturvallisuuskoordinaattori auttaa ottamaan kiinteistön digitaalisen turvallisuuden haltuun kokonaisuutena ja järjestelmällisesti. Se varmistaa turvallisuustavoitteiden huomioimisen rakennuksen elinkaaren kaikissa vaiheissa.

Käytännön tasolla turvallisuusvaatimukset vaihtelevat kohdekohtaisesti. Taloyhtiössä on usein tärkeää varmistaa, etteivät huoneistokohtaiset säätö- ja lukitusjärjestelmät avaa pääsyä koko kiinteistön kulunvalvontaan tai muuhun kiinteistötekniikkaan. Sairaaloissa kyberturvallisuus on suoraan yhteydessä potilasturvallisuuteen ja kaupan alalla elintarviketurvallisuuteen. Toimisto- ja liikerakennuksissa on myös olennaista kiinnittää huomiota kyberturvallisuuteen ja sitä kautta esimerkiksi yrityssalaisuuksien suojaukseen.

Kyberturvallisuuskoordinaattori toimii kiinteistönomistajan tai rakennuttajan kumppanina hankkeen ensimetreiltä asti. Vaikutusmahdollisuudet ovat suurimmat rakennushankkeen alussa. Ensimmäinen askel on tavoitteiden määrittely yhdessä asiakkaan kanssa, riskien arviointi ja kohteen turvallisuustasoluokitus. Tavoitteena on tunnistaa toiminnan jatkuvuuden kannalta olennaiset kiinteistöjärjestelmät ja niiden haavoittuvuudet ajoissa.

Lähtötietojen pohjalta kohteelle suunnitellaan kyberturvallisuusstrategia. Se sisältää konkreettiset ohjeet ja auttaa näin eri osapuolia ymmärtämään, minkälaisia digitaalisia turvallisuusuhkia toimintaympäristöön liittyy ja miten niihin voidaan varautua. Otamme huomioon kiinteistön eri tilat, talotekniset järjestelmät, käyttäjät ja toiminnot.

Autamme huomioimaan turvallisuuden tasoluokituksen mukaiset vaatimukset sekä digitaaliseen turvallisuuteen liittyvät lait ja säädökset. Konkretisoimme vaatimukset esimerkiksi hankkeen talotekniikkasuunnittelijoille, järjestelmätoimittajille, urakoitsijoille ja ylläpidolle. Sen jälkeen valvomme, että strategian määrittelemät tavoitteet täytetään hankkeen kaikissa vaiheissa ja dokumentoidaan asianmukaisesti.

Olemassa olevissa kiinteistöissä kyberturvallisuuden arviointi ja kehittäminen alkaa taloteknisten suunnitelmien ja järjestelmien katselmoinnista. Luomme kokonaiskuvan kohteen digitaalisesta turvallisuudesta ja kyberuhkista, kuten eri talotekniikkajärjestelmien välisistä yhteyksistä ja muutostarpeista. Kiinteistölle määritetään myös toiminnan mukainen turvallisuustaso.

Lue lisää palvelusta


Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites