Kymijoen ulkoilureitti valittiin vuoden Kuntatekniikan saavutukseksi

13 lokakuuta 2021
Kymijoen ulkoilureitti Kouvolassa on suunniteltu ja rakennettu kestävästi, luontoa ja jokivarren perinnemaisemia kunnioittaen. SKTY ry valitsi reitin vuoden 2021 Kuntatekniikan saavutukseksi. Ramboll vastasi upean luontokohteen rakennussuunnittelusta.

Ota yhteyttä

Aino-Kaisa Nuotio

Suunnittelupäällikkö, maisema-arkkitehti, Espoo
P: +358 400 995217

Suomen kuntatekniikan yhdistys SKTY ry myöntää vuosittain Kuntatekniikan saavutus -tunnustuksen. Kohteiden tulee edistää laadukasta, turvallista ja viihtyisää rakennettua ympäristöä sekä kestävää ympäristörakentamista. Kymijoen ulkoilureitti valittiin vuoden 2021 voittajaksi, koska lehdistöraadin mukaan kyseessä on esimerkillinen rakennushanke. Verrattain pienellä panostuksella tuotetaan suurta lisäarvoa kuntalaisille ja parannetaan Kymijoen tunnettavuutta.

Noin 25 kilometriä pitkä renkaan muotoinen reitti valmistuu kokonaisuudessaan keväällä 2022. Jo nyt se on yksi Kouvolan vaikuttavimmista luontokohteista. – Uusi reitti yhdistää Kouvolan keskustan, Kuusankosken ja Korian taajamat, mikä lisää koko jokivarren saavutettavuutta ja vastaa virkistysreittien kasvavaan suosioon, toteaa Rambollin maisema-arkkitehti Aino-Kaisa Nuotio.

Ulkoilureitin suunnittelussa hyödynnettiin olemassa olevia jalankulku- ja pyöräteitä, ja lisäksi suunniteltiin neljä kilometriä uusia reittejä ja seitsemän kilometriä paranneltuja osuuksia. Niiden rakennussuunnittelu oli Rambollin vastuulla. – Kymijoki on suunnittelukohteena ainutlaatuinen. Reitti kulkee upeissa maisemissa, ja matkan varrella on useita suojelualueita, jyrkkiä rantaluiskia ja näyttäviä raviineja. Paikoin reitiltä avautuvat aivan huikean kauniit jokinäkymät.

Luonnon kannalta kestäviä suunnitteluratkaisuja

Suunnittelijoiden työ alkoi maastossa sellaisten reittiosuuksien alustavien linjausten tarkastamisella, mitkä sisältävät erityisiä luontoarvoja ja suojeltavia lajeja. Kymijoen luonto on hyvin monimuotoista, ja sopivaa reittiä haettiin pitkillä kävelytaipaleilla halki kuusikoiden ja lehtipuumetsien. – Ulkoilureitti kulkee myös suurelta osin alueella, jolla on valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristöjä ja perinnemaisemia, Nuotio kertoo.

Maasto on paikoin vaikeakulkuista, ja siksi pitkospuita sekä erilaisia silta- ja porrasrakenteita tarvittiin paljon. Erilaisten rakennetyyppien määrä optimoitiin tarkkaan. – Kehitimme ylityspaikkoihin ja tietynlaisiin maastonkohtiin tyyppiratkaisuja, mikä säästi materiaaleja, helpotti rakentamista ja tulee auttamaan kunnossapidossa.

Myös ulkoilureitin maarakenteista kehitettiin rakennetyyppejä olemassa olevan maapohjan mukaan. – Näin rakentamisessa pystyttiin hyödyntämään polun pohjan materiaaleja, mikä vähensi maa-ainesten kuljetuksia, Nuotio sanoo. Luontoa suojeltiin käyttämällä vain pienkaivinkoneita ja kuljetuksissa mönkijöitä. – Reitti sovitettiin ympäristöön, jonka luonto on meille rakentanut. Se on kestävää ympäristörakentamista parhaimmillaan!

Valmis reitti sisältää jalankulku- ja pyöräilyteitä, useita esteettömiä osuuksia ja rauhallisia metsäpolkuja. Kauneimmissa kohdissa on tauko- ja nuotiopaikkoja, ja runsaat opasteet tekevät suunnistamisesta helppoa. Suunnittelijat kuuntelivat asukkaiden ja Kouvolan kaupungin toiveita, ja kaupunkilaiset ovatkin ottaneet reitin nopeasti omakseen. – Palaute on ollut erittäin positiivista. Pysäköintipaikat ovat sunnuntaiaamuisin täynnä ja reitillä on paljon kulkijoita, Nuotio kertoo.

Hän arvostaa Kymijoen ulkoilureitin valintaa vuoden Kuntatekniikan saavutukseksi erityisesti siksi, ettei reitti tuo esiin vain insinööriosaamista, vaan kuntalaisille tärkeitä historia- ja luontoarvoja. Reitti myös parantaa ihmisten mahdollisuuksia liikkua Kymijoen kauniissa rantamaisemissa. – Kohde edistää hienolla tavalla myös meille Rambollilla tärkeitä asioita: kestävää rakentamista, ihmisten hyvinvointia, ilmastonmuutoksen hillintää ja luonnon monimuotoisuutta.

Kunnallistekniikan saavutus -tunnustuksen valintaperusteet 2021

  • Kymijoen ulkoilureitti on esimerkillinen rakennushanke 
  • Verrattain pienellä panostuksella tuotettiin suurta lisäarvoa kuntalaisille ja alueella vieraileville 
  • Reitti on pitkä, mutta sen voi kiertää osissa 
  • Reitti on turvallinen kulkea ympäri vuoden 
  • Reitin suunnittelussa on huomioitu kestävyys, esim. ympäristön kuluminen 
  • Uusi reitti mahdollistaa historiallisen Kymijoen tunnettavuuden kasvun 
  • Ulkoilureitti edustaa uutta virkistysreittipalvelujen mallia, joka tarjoaa mahdollisuuksia myös yrityselämälle

 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites