Lahdessa kannustetaan pyöräilyyn kännykkäsovelluksella

06 heinäkuuta 2020
Uusi tieliikennelaki ja syksyllä valmistuva Pyöräliikenteen suunnittelu -ohje näkyvät pian suomalaisten kaupunkien ja kuntien katukuvassa. Yksi edelläkävijöistä on Lahden kaupunki, jossa pyöräliikennettä edistetään maailman ensimmäisellä päästökauppasovelluksella.

Ota yhteyttä

Reijo Vaarala

Projektipäällikkö,liikenne,viitoitus ja opastus
P: +358 40 7160 769

Pyöräliikenteen kehitys on ollut Suomessa viime vuosina vauhdikasta. Ilmastonmuutoksen hillintä kannustaa kaupunkeja etsimään kestäviä liikkumistapoja, ja samaa tahtia uudistuu lainsäädäntö.

– Uudessa tieliikennelaissa korostuu yksisuuntainen pyöräliikenne, joka parantaa pyöräilyn sujuvuutta ja turvallisuutta, kertoo Rambollin pyöräliikenteen asiantuntija Reijo Vaarala. Käyttöön tulee myös uusia liikennemerkkejä ja väylätyyppejä. – Esimerkiksi pyöräkadulla pyörät käyttävät samaa tilaa autojen kanssa.

Laki ei määrää pyöräkadulle tarkkaa nopeusrajoitusta, vaan katuympäristö suunnitellaan niin, että se ohjaa autoilijoita huomioimaan pyöräilijät. – Katu voidaan pinnoittaa vaikkapa punaiseksi.

Jalankulkijoilla ja pyöräilijöillä erilaiset tarpeet

Syksyllä 2020 valmistuu uusi Pyöräliikenteen suunnittelu -ohje, jonka laatimisessa Ramboll on ollut mukana. Ohjeessa näkyvät samat trendit kuin lainsäädännössä. Suurin ero entiseen on pyöräliikenteen mieltäminen lähemmäs autoliikennettä kuin jalankulkua.

– Uusi ohje mahdollistaa välttämään tarpeettomia pyöräteitä esimerkiksi tonttikatujen varsilla, Vaarala toteaa. Hänen mukaansa tietyillä katutyypeillä pyöräily on turvallisempaa ja sujuvampaa autojen kanssa samassa tilassa. – Autojen nopeudet vain rajoitetaan lähelle pyöräliikenteen nopeuksia.

Kun jalankulku ja pyöräliikenne saavat omat suunnitteluohjeensa, niitä ei enää niputeta kevyeksi liikenteeksi. – Näin huomioidaan jalankulun ja pyöräilyn erilaiset tarpeet, Vaarala korostaa. Esimerkkiä näyttää muun muassa Joensuun kaupunki, jonne Ramboll suunnitteli Suomen ensimmäisen pyöräkadun jo vuonna 2017. Pyöräbaanoja on tehty esimerkiksi Ouluun ja Lahteen.

Pyöräliikenteen pääverkko nostaa esiin parhaat pyöräilyreitit

Pyöräliikenteen kehityshankkeet lähtevät parhaimmillaan liikkeelle jo maankäytön suunnittelusta ja kaavoituksesta. Näin on edetty esimerkiksi Lahdessa, jossa kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelma toteutettiin yleiskaavatyön osana 2017–2020.

– Ramboll on auttanut meitä päivittämään pyöräliikenteen pääverkon eli määrittämään pyöräliikenteen pää- ja aluereitit, kertoo Lahden kaupungin projektipäällikkö Anna Huttunen. Pyöräliikenteen pääverkko ohjaa pyöräilijöitä parhaille reiteille, mutta samalla varmistetaan, että pyörällä pääsee sujuvasti joka paikkaan.

Suunnitelmaa on tarkennettu määrittämällä muun muassa pyöräliikenteen väistämisvelvollisuudet ja väylätyypit. Lisäksi yhteiseen kehitystyöhön on kuulunut esimerkiksi kestävän kaupunkiliikkumisen vaikutusten arviointi ja pyöräliikenteen aseman kartoitus.

– Pyöräilyn edistämisestä on tullut Lahdessa systemaattisempaa, ja pyöräliikenteen määrä varmasti kasvaa tulevina vuosina, Huttunen sanoo.

CitiCAP-sovellus palkitsee kaupunkilaisia pyöräilystä

Digitaalisuus tarjoaa pyöräliikenteen kehittämiseen monia mahdollisuuksia. Esimerkiksi liikennevaloilla voidaan antaa pyöräilijöille etuisuuksia. Lahti on ottanut ensimmäisenä maailmassa käyttöön päästökauppasovelluksen, joka on osa kaupungin älykästä CitiCAP-pyöräbaanaa.

Sovellus tunnistaa automaattisesti, milloin käyttäjä kulkee pyörällä, kävellen, autolla tai bussilla. Kestävistä valinnoista palkitaan Lahden kaupungin palveluilla. – Sovellus visualisoi ihmisille, mistä omat päästöt liikkumisessa koostuvat. Olemme saaneet ideasta kaupunkilaisilta innostunutta palautetta, Huttunen kertoo.

Pyöräilyyn kannustetaan myös pyöräbaanan älykkäällä valaistuksella, ja tietoa kerätään ja jaetaan erilaisilla näyttötauluilla. – Pyöräbarometrit nostavat esiin pyöräliikenteen asemaa ja samalla imagoa kaupungissa, Vaarala toteaa.

Pyöräilijämääriä seurataan jo ympäri Lahtea. – Ajantasainen data auttaa analysoimaan, miten tilanne kehittyy ja infran parantaminen vaikuttaa pyöräilyyn, Huttunen sanoo.

Pyöräilyn edistäminen osa kestävän liikkumisen strategiaa

Lahti on vuonna 2021 Euroopan ympäristöpääkaupunki, ja hiilineutraalius on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2025 mennessä. – Pyöräilyn edistäminen on strategisten tavoitteidemme kannalta ehdottoman tärkeää! Huttunen painottaa.

Lahti jatkaa päästökauppasovelluksen tutkimusvaihetta ainakin vuoden loppuun, ja CitiCAP-baanalla kokeiltua talviharjausta laajennetaan muille pyöräteille. – Kesällä 2021 suunnitelmissa on myös ottaa käyttöön kaupunkipyörät, Huttunen kertoo.

Seuraavaksi kaupungissa aloitetaan pyöräliikenteen viitoitussuunnitelman tekeminen. – Viitoituksella parannetaan pyöräteiden saavutettavuutta sekä ohjataan pyöräilijöitä ja samalla myös jalankulkijoita kaupungin laadukkaimmille ja näppärimmille reiteille, Vaarala toteaa.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites