Lapin yliopistolle Green Office-merkki

11 huhtikuuta 2017
Lapin yliopiston pääkampukselle myönnettiin WWF:n Green Office-ympäristömerkki 30.3.2017. Yliopisto pyrkii hillitsemään ilmastonmuutosta ja säilyttämään arktisen luonnon monimuotoisuutta kolmivuotisella ympäristöohjelmalla. Ramboll koordinoi hankkeen toteutusta.

Ota yhteyttä

Johanna Korkiakoski

Ympäristösuunnittelija, YVA ja ympäristöjärjestelmät
P: +358 40 867 3936
M: +358 40 867 3936

Laadittu ympäristöohjelma sisältää vähentämistavoitteita muun muassa energian- ja vedenkulutukselle sekä polttokelpoisen ja kaatopaikkajätteen syntymiselle.

– Ympäristövaikutuksia pyritään vähentämään toimenpiteillä, jotka eivät heikennä työ- ja opiskeluolosuhteita. Erityistä huomiota on kiinnitetty jätteiden kierrätykseen ja lajittelumahdollisuuksiin, joiden parantamisen työkaluksi laadittiin jäteopas, kertoo yliopiston toimitilasuunnittelija Hanne Alajoutsijärvi.

Green Office-toiminnan keskiössä ovat hyvä viestintä, motivointi ja ympäristötietoisuuden lisääminen.

– Saimme erityismaininnan hyvin toteutetusta sisäisestä viestinnästä, jossa hyödynsimme taiteellisia ja osallistavia menetelmiä sekä opiskelijoiden osaamista. Green Office-toimintaan luotiin tiimi, johon kuuluu edustajia eri puolilta yliopistoa. Yhteisöllinen toimintakulttuurimme edisti ympäristömerkin toteutumista.

Green Office on WWF:n kehittämä käytännönläheinen ympäristöjärjestelmä toimistoille. Lapin yliopisto haki nyt merkkiä pääkampukselleen: tulevaisuudessa toimintaa on tarkoitus laajentaa myös muihin toimipisteisiin.

Konsultti avuksi ympäristöjärjestelmän toteuttamiseen

Ympäristöjärjestelmän luonti ja ylläpito on prosessi, jonka eri vaiheissa ulkopuolisen asiantuntijan käyttö tuo paitsi osaamista, myös varmuutta toteutumiseen.

– Yliopiston hankkeessa Rambollin rooli oli koordinoida hanketta ja varmistaa WWF:n asettamien kriteerien täyttyminen. Yhteistyömme jatkuu edelleen uunituoreen ympäristöohjelman toimenpiteiden toteuttamisen ja jatkuvan kehittämisen merkeissä, kertoo projektipäällikkö Johanna Korkiakoski Rambollista.

Ympäristöasioista huolehtiminen ja hyvin toteutettu ympäristöjohtaminen tuovat kilpailuetua toimialasta riippumatta. Tarkoitukseen sopivia sertifioituja ympäristöjärjestelmiä on useita. Tilanteeseen sopivinta etsitään yhteistyössä hankkeen alkuvaiheessa, kun yrityksen tai organisaation tavoitteet ovat selvillä. Tutustu esimerkkeihin tästä

Lue Lapin yliopiston tiedote ympäristömerkistä

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites