Legendaarinen Solo Sokos Hotel Torni uudistuu

03 maaliskuuta 2020
Helsingin keskeisiin maamerkkeihin lukeutuvaan Solo Sokos Hotel Torniin on tekeillä täydellinen peruskorjaus, jossa Rambollin vastuulla hankkeessa on rakennesuunnittelu. Sokos Hotels -ketjuun kuuluva hotelli avataan uudestaan asiakkaille vuonna 2021.
Hotelli Tornin visualisointikuva

Hotelli Tornin visualisointikuva

Ota yhteyttä

Veli-Matti Kantonen

Projektipäällikkö, Rakennesuunnittelu, Espoo
P: +358 40 512 9486
Taija Haukkamäki Ramboll Finland

Taija Haukkamäki

projektipäällikkö, kuntotutkimukset
P: +358 40 1379 877

Vuonna 1931 valmistuneella Hotelli Tornilla on takanaan värikäs historia. Se on toiminut niin arvovaltaisten valtiollisten delegaatioiden majoituspaikkana kuin myös kotimaisten kulttuuripersoonien juhlallisena pitopaikkana. Nyt tämä arkkitehtuuriltaan ja identiteetiltään ainutlaatuinen hotelli- ja ravintolakokonaisuus on edennyt käyttöikänsä päähän ja on siksi peruskorjauksen tarpeessa.

Hankesuunnitteluvaiheessa toukokuun 2018 ja huhtikuun 2019 välillä Ramboll laati Tornin rakenteista korjaustarveselvityksen. Selvitykseen sisältyivät asiakirjatarkastelu ja erittäin perusteelliset rakenteita koskevat kuntotutkimukset, joiden avulla tuli selvittää ikääntymisestä ja toiminnallisista epäkohdista aiheutuvat korjaustarpeet. Samassa yhteydessä vanhoille rakenteille tehtiin laserkeilaus. Kertyneet aineistot toimivat lähtötietoina vuodenvaihteessa valmistuneessa suunnittelussa, josta Rambollin vastuulla on rakennetekniikka. Laserkeilaus uusitaan purkutöiden yhteydessä rakenteiden todellisen sijainnin ja mittojen varmistamiseksi.  

- Koko rakennus peruskorjataan niin, että jäljelle jää oikeastaan vain kantava runko. Kantaviin seiniin on tehtävä uusia aukotuksia ja vahvistettava vanhoja kantavia rakenteita tarvittavilta osin. Tämä liittyy siihen, että hotellin talotekniikka uusitaan kokonaisuudessaan, kertoo hankkeen rakennesuunnittelun projektipäällikkö Veli-Matti Kantonen Rambollista.

Korjaustarvetta on myös maanpinnan alapuolella: peruskorjauksen aikana rakennetaan salaojitus ja parannetaan maanvastaisten rakenteiden toimintaa. Säilytettävän rungon sisällä välipohjat tyhjennetään vanhasta eristysmateriaalista ja uusitaan. Myös vanhat väliseinät ja ilmanvaihtokonehuoneet sekä sisäpiha rakennetaan uudelleen.

Erityinen haaste on rakennuksen julkisivun kunnostaminen niin, että arvotalon ulkomuoto pysyy samana. Myös vesikatto korjataan alkuperäisen arkkitehtuurin ehdoilla.

Hankkeen rakentamisvaiheen toteutusmuoto on projektinjohtopalvelu. Projektinjohdosta ja päätoteuttajan tehtävistä vastaa Haahtela-rakennuttaminen Oy. Kohteen rakennustyöt teetetään 60-70 osaurakoitsijalla, jotka ovat suorassa sopimussuhteessa korjaushankkeen tilaajaan.

- Tässä hankkeessa yhdistyvät vaativan korjausrakentamisen, ydinkeskustarakentamisen ja korkean rakentamisen mukanaan tuomat haasteet, toteaa projektipäällikkö Sami Toivonen Haahtelalta.


Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites