Liikkumisdata tuo tehokkuutta ja uusia mahdollisuuksia kaupunkisuunnitteluun, Rambollin ja Telian yhteistyö laajenee

28 kesäkuuta 2022
Lehdistötiedote 28.6.2022
Kattava tieto ihmisvirtojen liikkeistä ja niissä tapahtuvista muutoksista on tärkeä osa kaupunki- ja liikennesuunnittelua. Kasvava hyödyntämiskohde on päästövähennyksiin pyrkivät hankkeet. Rambollin ja Telian yhteistyö liikkumisdatan hyödyntämisestä tuo tehokkuutta ja mahdollistaa erilaisten ilmiöiden nopeamman tulkinnan.

Ota yhteyttä

Markku Kivari

Johtaja, Smart mobility Finland
P: +358 (40) 5271277

Telian ja Rambollin viime vuonna käynnistämä yhteistyö Telian Crowd Insights -palvelun hyödyntämisessä laajenee, kun kiinnostus eri toimialoilla on kasvanut erityisesti reaaliaikaisen päästöjen seurannan osalta. Yhteistyön myötä liikkumistietoa voidaan hyödyntää julkisen hallinnon ja yritysten toteuttamissa liikenteen, kaupunkisuunnittelun ja matkailun kehittämisen hankkeissa. Yritysten tavoitteena on tuotteistaa liikennetutkimusten, liikennemallien ja liikenteen päästöjen seurantaan liittyviä palveluja.

Liikkumisdatan integrointi osaksi suunnittelupalveluja lisää tehokkuutta, kun liikkumisen muutoksista saadaan nopeammin tietoa. Myös erilaisten ilmiöiden tulkinta nopeutuu.

Aineiston mahdollistama ennen/jälkeen-analyysi lisää ymmärrystä esimerkiksi koronan aiheuttamista muutoksista liikkumisessa ja mahdollistaa muun muassa etätyön lisääntymisen vaikutusten arvioinnin. Liikkumisdatan avulla saadaan arvokasta tietoa korona-ajan hiljentämien keskusta-alueiden elpymisestä pidemmällä aikavälillä, mutta sen avulla voidaan selvittää myös lyhyemmän aikavälin yksittäisten toimenpiteiden vaikutusta alueen elinvoimaan. Liikkumisdataa käytettiin muun muassa Tampereen asiointiselvityksessä.

Raumalla dataa hyödynnettiin osana matkailun kehittämistä.

‒ Matkapuhelindatan avulla saimme todennettua niitä havaintoja ja arvioita, joita kaupungin eri hallinnonaloilla oli ennen tutkimusta. Tuntuma oli, että Vanha Rauma houkuttaa ulkopaikkakuntalaisia kävijöitä etenkin kesäisin. Nyt tiedämme kävijämäärät tarkalleen. Samalla saimme tiedon, että Vanhassa Raumassa on kävijöitä vuosittain 1,3 miljoonaa, kertoo suunnittelupäällikkö Riikka Pajuoja Rauman kaupungilta.

Aineistojen avulla voidaan tuottaa lähtötietoa perinteisen liikenne- ja kaupunkisuunnittelun tueksi. Näiden lisäksi dataa voidaan hyödyntää esimerkiksi päästövähennyksiin pyrkivissä hankkeissa.

‒ EU:n ja kansallisen tason päästövähennystavoitteet ohjaavat edistämään kestäviä liikkumismuotoja vuoden ympäri. Yhdistämällä Telian dataa muihin tietolähteisiin ja liikenteen mallintamiseen pääsemme kiinni aiempaa tarkempaan päästökehityksen seurantaan ja muuttuviin liikkumistarpeisiin, jotka voivat vaihdella esimerkiksi vuodenajan mukaan, sanoo Smart Mobilityn sektorijohtaja Markku Kivari Ramboll Finlandista.

‒ Rambollin toimialaosaaminen yhdistettynä Telian jatkuvaan, liki reaaliaikaiseen tietoon mahdollistaa asiakkaillemme ajantasaisen ja ennakoivan tiedolla johtamisen. Hyvä esimerkki on Valtioneuvoston kanslian tilaama selvitys etätyön vaikutuksista liikenteen päästöihin, jossa pystyttiin huomioimaan tuore tieto koronapandemian vaikutuksista etätöihin ja monipaikkaisuuteen, sanoo liiketoimintajohtaja Tero Särkiniemi Telialta.

Selvitys etätyön vaikutuksista oli osa fossiilittoman liikenteen tiekarttaa.

Telian kehittämä anonymisoitu ja aggregoitu ihmisvirtojen liikkeitä kuvaava palvelu, Telia Crowd Insights, on käytössä myös muissa Pohjoismaissa ja Virossa. Yksittäisten ihmisten liikkeitä ei ole mahdollista seurata. Tiedot perustuvat siihen, miten päätelaitteet, kuten puhelimet yhdistyvät mobiiliverkkoon eri paikoissa.

 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites