Mitä hiilineutraali kiinteistö- ja rakennusala edellyttää?

07 marraskuuta 2019
World Green Building Councilin äskettäin julkaiseman raportin mukaan rakennukset tuottavat 39 prosenttia globaaleista hiilidioksidipäästöistä ja hiilivapaa kiinteistö- ja rakennusala olisi yksi kustannustehokkaimmista tavoista lieventää ilmastonmuutoksen pahimpia vaikutuksia. Hiilineutraalin kiinteistö- ja rakennusalan tulisi siis olla yhteinen tavoitteemme.

Ramboll Village, Espoo

Ramboll Village, Espoo

OTA YHTEYTTÄ

Mika Kovanen

Johtaja, Älykäs ja kestävä rakentaminen
P: +358 50 568 5128

Viimeisen vuosikymmenen aikana olemme Suomessa keskittyneet rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen niin uudisrakennuksissa kuin perusparannushankkeissa. Hiilineutraaliuden saavuttaminen edellyttää kuitenkin, että alamme tarkastella rakennusten tehokkuutta ja suorituskykyä laajemmalla tavalla.

Seurantaan rakennuksen elinkaaren ja materiaalien CO2-päästöt

Ympäristöministeriö julkisti Rakennusten vähähiilisyyden arviointimenetelmän pilotoinnin elokuussa 2019. Laskimme uuden Suomen pääkonttorimme Ramboll Villagen elinkaaren päästöjä ottaen huomioon laskentamenetelmässä kerrotut tulevaisuuden energiajärjestelmän päästökertoimet ja huomasimme, että energiankäytön päästöt ovat vain noin 10 % koko elinkaaren päästöistä. Arvioidut kunnossapidon ja korjausten päästöt ovat jopa kaksi kertaa energiankäytön päästöjä suuremmat ja materiaalien päästöt yli puolet elinkaaren kokonaispäästöistä.

Rakennuksista kasvaa energian tuottaja-kuluttajia

Ramboll Villagen talo- ja energiatekniset järjestelmät on suunniteltu energiatehokkaiksi. Kiinteistön energiankäytöstä noin puolet on arvioitu katettavan paikalla tuotetulla uusiutuvalla energialla (maaenergia ja aurinkosähkö). Merkittävää on, että tulevaisuuden sähköjärjestelmän päästöjen arvioidaan olevan vuonna 2050 vain noin 15 % nykyisestä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö rakennusten energiatehokkuudella olisi merkitystä tulevaisuudessa. Päinvastoin tulevaisuuden energiajärjestelmässä rakennus on entistä enemmän keskiössä.

Jatkossa tärkeämmäksi kysymykseksi nousee, milloin energiaa kulutetaan kuin se, miten paljon energiaa vuositasolla käytetään. Tulevaisuuden energiajärjestelmässä rakennukset ovat tuottaja-kuluttajia ja merkittävä kysyntäjouston tarjoaja, jotka joustokyvyllään mahdollistavat uusiutuvan energian laajemman käyttöönoton.

Ovet auki uusille liiketoimintamahdollisuuksille

Sekä materiaalipäästöjä pienentävä kiertotalous että uusi vähähiilinen ja älykäs energiajärjestelmä tarjoavat uusia liiketoiminta- ja tuottomahdollisuuksia rakentamiseen ja kiinteistöjen omistamiseen. Pelkkä vihreiden ratkaisujen edistäminen ei kuitenkaan riitä. Todelliset kestävät rakennukset ottavat myös huomioon käyttäjien tarpeet varmistaen samalla, että rakennusten tekniset ratkaisut kestävät aikaa ja ovat tarvittaessa helposti päivitettävissä.

Ottamalla suunnittelun, rakentamisen ja käytönaikainen tieto haltuun tehdään kestäviä rakennuksia. Ne ovat samalla digitaalista varallisuutta mahdollistaen käyttäjälähtöisten palveluiden kehittämisen sekä rakennuksen suorituskyvyn jatkuvan tehostamisen elinkaaren aikana.

Me Rambollilla autamme tuottavan arvoketjun määrittelyssä sekä oikeiden teknologioiden ja ratkaisujen löytämisessä. Rakennamme hankkeillesi kestävän strategian, joka ulottuu nykyhetkestä aikaan, jolloin rakennusta käytetään ja ylläpidetään.

Haluatko kuulla lisää uusista palveluistamme?

Kerromme mielellämme lisää uusista palveluistamme, jotka on kehitetty edistämään murrosta kohti hiilineutraalia kiinteistö- ja rakennusalaa: Ramboll Zero vähähiilisiin rakennushankkeisiin tai hankekehitykseen, Smart Engineering on uusi tapa suunnitella käyttäjälähtöisiä älykkäitä rakennuksia ja Smooth Operator digitalisoi rakennuskantasi tehostaen hanke- ja ylläpitoprosesseja.

*World Green Building Council: Bringing Embodied Carbon Upfront

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites