Moottoritie Koskenkylästä Kotkaan avattiin liikenteelle

11 syyskuuta 2014

Koskenkylä—Kotka-moottoritie valmistui suunniteltua nopeammin ja avattiin liikenteelle syyskuun alussa. Hankkeen rakennussuunnittelusta on vastannut konsulttiryhmä, johon ovat Rambollin lisäksi kuuluneet Sito ja Destia. Lisäksi Ramboll on toiminut hankkeen projektijohtajana ja ollut laatimassa aiempia suunnitteluvaiheita.

Moottoritie Koskenkylästä Kotkaan valmistui etuajassa.

Moottoritie Koskenkylästä Kotkaan valmistui etuajassa.

— Roolimme suunnittelijana on ollut keskeinen ennen muuta tiukan aikataulun mahdollistajana. Moottoritien vaativimmat rakenteet ovat Ahvenkosken sillat ja tunneli sekä 35 kilometrin matkalle suunnitellut meluesteet, hankkeesta Rambollissa vastaava Seppo Massinen kertoo.

Uusi moottoritie lisää liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Liikenneviraston arvion mukaan kymmenessä vuodessa vältytään noin 110:ltä henkilövahinkoon johtavalta onnettomuudelta. Lisäksi ruuhkat poistuvat lähes kokonaan, ja matka-aika lyhenee Koskenkylän ja Kotkan välillä noin kahdeksan minuuttia. Tien varren olosuhteet paranevat liikenteen siirtyessä moottoritielle, ja hanke luo edellytyksiä uusille teollisuus- ja työpaikka-alueille.

Moottoritien meluesteet suunniteltiin läpinäkyviksi ensimmäistä kertaa Suomessa. Niiden ansiosta ihmiset eivät enää altistu haitalliselle, yli 55 desibelin melulle väylän läheisyydessä.

Suunnittelutyö tehtiin kiinteässä yhteistyössä alueen kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa. Erityisen tärkeän lähtökohdan muodostivat seudulliset, maakunnalliset ja kuntakohtaiset maankäytön suunnitelmat.

Koskenkylän ja Loviisan välillä tarkistettava tiesuunnitelma valmistui 2009. Loviisan ja Kotkan välin tiesuunnitelma valmistui helmikuussa 2010, ja rakentaminen aloitettiin marraskuussa 2011.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites