Ikä- ja muistiystävällistä ympäristöä rakentamassa

10 lokakuuta 2017
Ramboll järjesti yhdessä KPMG:n kanssa Ikä- ja muistiystävällistä yhteiskuntaa käsittelevän seminaarin 3.10.2017 Helsingissä sekä 10.10.2017 Oulussa.

Seminaareissa oli keskustelemassa kaupunkien ja kuntien sekä yritysten ja järjestöjen ikääntymisen asiantuntijoita. Päivän teemat käsittelivät ikäihmisten uusia asumiskonsepteja, muistiystävällistä ympäristöä ja yhteiskunnan arvoja ja asenteita ikääntymistä kohtaan.

Kansalliselle vanhusten viikolle sijoittuvassa seminaarissa muistutettiin, että ikääntyneet ovat useasta sukupolvesta koostuva heterogeeninen joukko. Nykypäivän ikääntyneet ovat olleet osaltaan myös kaupungistumisen ajureita suurten ikäluokkien muuttaessa aikoinaan opiskelemaan sekä myöhemmin lähemmäksi palveluja kaupunkeihin. Tämän päivän ikäihmiset haluavat tulla kohdelluksi yksilöinä ja odottavat palveluiltaan yksilöllisyyttä sekä asumiseltaan uusia ratkaisuja. Rambollin kehitysjohtajan Janne Jalavan mukaan asumisen vaihtoehtoja on jo olemassa, mutta tarkasteltaessa Suomea maantieteellisesti haasteeksi muodostuu paikkakuntakohtaiset erot. Toisissa kunnissa tarjontaa on enemmän kuin kysyntää ja kasvukeskuksissa taas asia on toisinpäin. Lisäksi eroja on tulotasossa ja varallisuudessa, joten valtion tukemia asuntoratkaisuja tarvitaan edelleen. Uutta urbaania yhteisöllisyyttä vahvistaisi julkisten tilojen yhteisöllisempi käyttö.

Välittämisen kulttuuri tukee muistiystävällistä arkea

Suomessa on 193 000 muistisairasta ja luvun odotetaan nousevan väestön ikääntymisen myötä.
Suomessa on pohdittu muistikylien perustamista, mutta seminaarissa ajatus ei saanut yksimielistä kannatusta. Muistikylät ovat turvallisia yhteisöjä muistisairaille, mutta ne eristävät muistisairaat muusta väestöstä. Samalla muistisairaiden kohtaaminen ja kohtelu vaikeutuu entisestään. Kanssaihmisten on usein vaikea havaita muistisairaus ja siksi muistisairaat kohtaavat paljon ymmärtämättömyyttä. Myötätunto ja välittämisen kulttuuri lisäävät muistiystävällisyyttä yhteiskunnassamme. Se on jotain, jota me kaikki voimme opetella.

 

Kuntatasolla Ramboll Management Consulting tukee asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä mm. erilaisilla toimintaympäristöselvityksillä sekä prosessien ja johtamisjärjestelmien kehittämishankkeilla. Tarjoamme myös kolmannen sektorin palvelujen tuotteistamista, vaikuttavuusmittareiden rakentamista sekä mm. varainhankinnan kehittämistä.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites