Juha-Pekka Smolanderista Rambollin asiakkuusjohtaja, Lauri Larvus vetämään strategista vastuullisuuskonsultointia

03 tammikuuta 2022
Lehdistötiedote 3.1.2022
Ramboll Finland Oy on nimittänyt johtajistoonsa kaksi uutta henkilöä: Juha-Pekka Smolander on nimitetty yhtiön asiakkuusjohtajaksi ja Lauri Larvus strategisen vastuullisuuskonsultoinnin johtajaksi. Molemmat aloittavat tehtävissään ja Ramboll Finlandin laajennetun johtoryhmän jäseninä 3.1.2022. Samalla perustamme Suomeen strategisen vastuullisuuskonsultoinnin yksikön, jossa yhdistyvät Rambollin pitkä kokemus yhteiskunnallisista vastuullisuuskysymyksistä sekä kansainvälinen kokemus liikkeenjohdon konsultoinnista.

Lauri Larvus (vas.) on nimitetty strategisen vastuullisuuskonsultoinnin johtajaksi ja Juha-Pekka Smolander on yhtiön asiakkuusjohtajaksi.

Lauri Larvus (vas.) on nimitetty strategisen vastuullisuuskonsultoinnin johtajaksi ja Juha-Pekka Smolander on yhtiön asiakkuusjohtajaksi.

Yksikön johtajaksi nimitetty Lauri Larvus (MMM) omaa vankan kokemuksen suomalaisten pörssi- ja teollisuusyritysten strategisista vastuullisuuskysymyksistä ja kestävän liiketoiminnan kehittämisestä. Hän siirtyy Rambollille Gaia Consultingilta.

- Vastuullisuuden megatrendit muokkaavat markkinoita ja yritysten liiketoimintaympäristöä kiihtyvällä vauhdilla. Strategisessa vastuullisuudessa kyse on liiketoiminnan mukautumiskyvystä toimintaympäristön muutoksiin, uusista ansaintamahdollisuuksista ja kasvusta sekä yrityksen arvon kasvattamisesta. Näistä näkökulmista vastuullisuus on vahvasti yrityksen ylimmän johdon agendalla. Laajan kokemuksen, kansainvälisen verkoston sekä monialaisen osaajajoukon ansiosta meillä Rambollissa on hyvät edellytykset auttaa eri toimialojen yrityksiä tässä muutoksessa kohti kestävää menestystä, Lauri Larvus sanoo.

Juha-Pekka Smolander (DI) on työskennellyt Rambollissa vuodesta 2013 lähtien, viimeksi rakennetekniikan sektorijohtajana. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus suunnittelutyön johtamisesta sekä uusien asiakasarvoa tuottavien palveluiden kehittämisestä ja tuottamisesta eri yrityksissä.

- Suunnittelu- ja konsultointialalla on valtava rooli siinä, millaisessa yhteiskunnassa elämme tulevaisuudessa. Panostamme lähivuosina uudistavaan suunnitteluun ja vastuullisuuskonsultointiin. Haluamme olla eturintamassa suunnittelemassa kestäviä kaupunkeja, ilmastoviisasta infraa ja rakennuksia ja auttamassa organisaatioita vastaamaan globaaliin kestävyyshaasteeseen. Juha-Pekan ja Laurin nimitysten myötä vahvistamme toimintaamme niin, että voimme palvella asiakkaitamme entistäkin monipuolisemmin ja paremmin, toimitusjohtaja Maija Jokela sanoo.

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Maija Jokela, Ramboll Finland Oy, puh. 040 7541 345
Head of marketing and communications Heta Heino, Ramboll Finland Oy, puh. 040 5604 202

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites