Pääkaupunkiseudulla aineksia johtavaksi cleantech-metropoliksi

08 heinäkuuta 2014
Helsingin seudulla on hyvät edellytykset tulla johtavaksi kansainväliseksi cleantech-metropoliksi. Johtavana cleantech-metropolina pääkaupunkiseutu toimisi merkittävänä uuden liiketoiminnan kehittämisalustana ja referenssikohteena erikokoisille yrityksille.

Rambollin Sitralle tekemässä selvityksessä Pääkaupunkiseutu kansainvälisen tason cleantech-veturiksi Helsingin metropolialuetta tarkasteltiin kestävyyden ja cleantech-liiketoiminnan eri näkökulmista suhteessa maailman johtaviin kaupunkeihin. Pääkaupunkiseudun kehittäminen puhtaan energian ja cleantechin osalta kansainvälisen parhaimmiston joukkoon on viime aikoina noussut erityisesti suomalaisten suuryritysten johdon agendalle.

— Selvityksen taustalla on suomalaisen teollisuuden tarvitsema rakennemuutos, joka vaatii yrityksiä kehittämään uusia palveluita menestyäkseen. Erityisesti kasvavilla cleantech-markkinoilla on potentiaalia, jonka realisoimiseksi Suomeen tarvitaan maailmanluokan referenssialue, jossa yritykset voivat kehittää ja esitellä vähähiilisyyteen tähtääviä ratkaisujaan. Pääkaupunkiseudulla tämä olisi mahdollista. Näin yritykset saavat ponnahduslaudan maailman kasvaville cleantech-markkinoille. Tähän mennessä olemme jääneet useissa kansainvälisissä vertailuissa turhaan Kööpenhaminan ja Tukholman varjoon, toteaa projektipäällikkö Mirja Mutikainen Rambollista.

Selvityksessä tehdyn vertailun perusteella pääkaupunkiseudulla tulisi panostaa etenkin energiajärjestelmään, liikkumiseen ja liikenteeseen sekä cleantech-liiketoiminnan kehittämiseen. Sitran yhdessä kuuden suomalaisen suuryrityksen kanssa perustaman Climate Leadership Councilin sekä valtioneuvoston cleantech-strategian tavoitteena on nostaa Suomi cleantechin suurvallaksi ja biotalouden edelläkävijäksi vuoteen 2020 mennessä.

Sitran johtavan asiantuntijan Tiina Kähön mukaan cleantech-liiketoiminnan puitteet saadaan kuntoon satsaamalla rajat ylittävään yhteistyöhön ja yhdenmukaisiin hyviin käytäntöihin. Yhteisten tavoitteiden taakse on saatava niin valtio, kaupungit ja kansalaiset kuin alan yritykset ja yhteisötkin. Tavoitteiden toteuttamiseksi tarvitaan rakenteita ja toimintamalleja, jotka tukevat alueen yhtenäisyyttä ja yhteistyötä cleantech-alalla.

— Tavoitteiden tulisi olla sen verran korkealla, että pääkaupunkiseutu voisi liittyä muiden pohjoismaisten pääkaupunkien tavoin C40-kaupunkiverkostoon innovaatiokaupungiksi. Tämä edellyttää voimakasta panostamista valittuihin painopistealueisiin, joita selvityksen perusteella voisivat olla avoimen datan ja integroivan ICT:n hyödyntäminen sekä kestävä rakentaminen, Kähö sanoo.

Käytännön tasolla tämä tarkoittaisi selvityksen mukaan esimerkiksi valtion saamista mukaan keskeisiin seudullisiin energiaratkaisuihin sekä yhteiskäyttöajoneuvojen tarjonnan lisäämistä ja käytön edistämistä. Kaupunkien tulisi myös soveltaa resurssitehokkuuteen liittyviä tavoitteita julkisissa hankinnoissa sekä helpottaa uuden liiketoiminnan käynnistämistä, edistää ekologisuutta kaavoituksessa, lisätä täydennysrakentamista sekä parantaa vanhojen kaupunginosien materiaali- ja energiatehokkuutta.

Lue aiheesta lisää Sitran www-sivuilta.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites