Pakohuonelaboratorio Itä-Suomen yliopistolle ensimmäisenä Suomessa

13 maaliskuuta 2020
Joensuun kampukselle rakentuu ensi syksynä pakohuone, jonka tarkoituksena on tuoda opetukseen mukaan pelillisyyttä ja kehittää muun muassa opiskelijoiden yhteisöllisiä ongelmanratkaisutaitoja.

Ota yhteyttä

Arto Partanen

Projektipäällikkö, Joensuu
P: +358 (44) 5560111

Pakohuone on osa Sm4rt LOC -hanketta, ja se rakentuu yhteistyössä opettajankoulutuksen, tietojenkäsittelytieteen ja fysiikan oppiaineen kanssa.

– Uudistuva opetus tarvitsee uusia ympäristöjä, menetelmiä sekä laitteita. Pakohuone integroi opetukseen tulevaisuuden taitoja, kuten ohjelmointia, koodausta, teknologiakasvatusta sekä ryhmätyötaitoja, kuvailee hankkeen pedagogista kehitystyötä koordinoiva yliopisto-opettaja Ville Tahvanainen.

Pakohuone tulee olemaan ainutlaatuinen kokonaisuus, jollaista ei Suomessa, eikä todennäköisesti koko maailmassa, vielä ole. Joensuun pysyvä tila, joka muodostuu useammasta tehtävähuoneesta, suunnitellaan Itä-Suomen yliopiston ja Suomen Yliopistokiinteistöjen yhteistyönä. SYK vastaa tilan toteutuksesta. Ramboll CM toimii hankkeessa SYK Oy:n rakennuttajakonsulttina.

Yliopistot tekevät SYK:lle vuosittain erilaisia demoehdotuksia. SYK valitsi tänä vuonna toteutettavaksi demoksi pakohuonelaboratorion, koska siinä pakohuoneen idea näyttäytyy uudessa kontekstissa. Demossa yhdistyvät myös uudet oppimisen ja opettamisen tavat sekä pelillisyyden tutkimus.

Muokattava kokonaisuus motivoi

Pakohuonetta voi muokata sopivaksi minkä ikäisille käyttäjille tahansa, joten se soveltuu niin yliopisto-opetukseen kuin peruskouluihinkin. Tilassa voi kerrallaan työskennellä noin 20–25 henkeä eli tilaan mahtuu yhdessä kokonainen koululuokka. Pakohuoneen ongelmanratkaisusarjat sekä pelillisyys motivoivat oppilaita oppimaan asioita uudella tavalla.

– Tiedonhaun apuna tilassa on monenlaista teknologiaa, esimerkiksi vr-laseja. Peli kuvataan ja äänitetään, joten opettaja voi yhdessä oppilaiden kanssa käydä tilanteita läpi jälkikäteen. Tämä mahdollistaa tilan käytön myös tutkimustarkoitukseen oppimislaboratorion tapaan, Tahvanainen kuvailee.

Huonetta voi käyttää missä tahansa oppiaineessa, jolloin opettaja voi rakentaa itsenäisesti läpikäytävät tehtävät. Ideat ongelmanratkaisutehtäviin saadaan tarvittaessa suunnitteluryhmältä.

– Lisäksi laitteisto, ohjelmisto ja toimintasisällöt ovat kopioitavissa myös muualle. Eikä mikään estä meitä jatkokehittämästä pakohuonetta vaikkapa yritysten henkilöstökoulutuksia varten.

Pakohuoneeseen liitetään myöhemmin myös tutkimusta. Pelillistäminen on tullut vahvasti osaksi opetusta, joten pelillistämisen pedagogiikan kehittämistä tarvitaan. Tarkoituksena on muun muassa luoda pakohuonepedagogiikalle viitekehys – mitä pakohuonepedagogiikka tarkoittaa ja miten sitä voi konkreettisesti toteuttaa.

– Pakohuone vahvistaa myös osaltaan Itä-Suomen yliopiston kansallista ja kansainvälistä imagoa oppimisympäristöjen kehittäjänä ja monipuolisena opettajankouluttajana.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites