Palvelumuotoilulla toimivampaa Helsinkiä, puitesopimus allekirjoitettu

17 toukokuuta 2018

Lehdistötiedote 17.5.2018

Helsingin kaupunki on valinnut suunnittelu- ja konsultointiyritys Rambollin palvelumuotoilua koskevaan puitesopimukseensa. Rambollin erityisosaamista ovat digitaalisten ja fyysisten palvelujen ja ratkaisujen suunnittelu kaupunkiympäristöihin ja organisaatioihin.

Helsinki city life

Helsinki city life

Aino Mensonen

Head of Service Design
P: +358 4053 35198
M: +358 4053 35198

Tällä viikolla vahvistetussa puitesopimuksessa on Rambollin lisäksi mukana Kuudes, Pentagon Design, Futurice, Muotohiomo, Digitalist, Deloitte Consulting ja LINK Design and Development.

Suomen suurimpana työnantajana Helsingin kaupunki toteuttaa suuren määrän erilaisia palveluja. Mitä paremmin kaupungin moninaiset palvelut tavoittavat kohderyhmänsä ympäristöissään, sitä paremmin voivat sekä kaupunki että kaupunkilaiset. Työn murros, automatisaatio ja digitalisaatio muuttavat kaupunkilaisten tapaa toimia. Myös kaupunkien julkisten palveluiden tulee pysyä muutoksessa mukana.

‒ Helsinki määrittelee itseänsä avoimena, ihmislähtöisenä ja ennen kaikkea toimivana kaupunkina. Toimivuutta voidaan pitää hyvän kaupungin ydinpalveluna kaupunkilaisille ja laatulupauksena siitä. Toimiva kaupunki tarkoittaa myös toimivia arjen ratkaisuja, joissa teknologia on mahdollistaja eikä lannistaja, sanoo palvelumuotoilun kehittämistä Rambollissa vetävä Aino Mensonen.

Positiivisen palvelupolun suunnittelu kaupunkien tapaisissa monialaisissa organisaatioissa on usein haastavaa. Tämä johtuu siitä, että koko palveluverkosto muodostaa yhtenäisen kokonaispalvelukokemuksen, jonka eri osasten tulisi loksahtaa saumattomasti kohdalleen.

Poikkitieteellisen palvelumuotoilun avulla voidaan yhdistää eri asiakokonaisuuksia kaupunkisuunnittelusta kiertotalouden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Rambollin palveluiden kestävä kehittäminen kohdentuu erityisesti palveluiden kaupallisen, ympäristön ja sosiaalisen mallin kestävään kehitykseen.

‒ Palvelumuotoilu on myös kustannustehokasta kehittämistä. Se tuo asiakkaan kokemat ongelmat esiin tehokkaasti. Ongelmat ovat usein suhteellisen helposti korjattavissa, kunhan ne vain huomioidaan palvelun toteuttamisessa, Mensonen toteaa.

Nyt allekirjoitetun puitesopimuksen sopimuskausi on kahden vuoden mittainen kahden vuoden optiolla ja sen arvo on viisi miljoona euroa koko neljän vuoden ajalta.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites