Älykkäitä valaistusratkaisuja Porvoon uuteen vierassatamaan

18 lokakuuta 2018
Ramboll on laatinut Porvoon uuden vierassataman valaistussuunnitelman, jonka tavoitteena on toteuttaa Porvoon kulttuuriympäristöön sopiva ja alueen identiteettiä korostava kokonaisuus.
Porvoon uuden vierasvenesataman valaistussuunnitelma

Porvoon uuden vierasvenesataman valaistussuunnitelma

Ota yhteyttä

Reija Pasanen

Head of Design
M: +358 40 127 1265

Porvoon uuden vierasvenesataman valaistussuunnitelma luo puitteet monipuolisten ja laadukkaiden satamapalveluiden lisäksi ympärivuotiselle virkistystoiminnalle.

‒ Porvoon uusi vierassatama palvelee kävijöitä kaikkina vuodenaikoina, alue ei ole ainoastaan veneilyn tukikohta. Valaistussuunnitelma luo puitteet monipuolisten ja laadukkaiden satamapalveluiden lisäksi ympärivuotiselle virkistystoiminnalle. Valaistuksen ohjaus mahdollistaa alueen käytettävyyden ja viihtyvyyden erilaisten tapahtumien ja tarpeiden mukaan, sanoo aluekehitysjohtaja Topi Haapanen Posintrasta.

Suunnittelun tavoitteena on ollut toiminnallisesti monipuolinen kokonaisuus, joka mahdollistaa myös uutta teknologiaa hyödyntäviä palveluja.

‒ Palvelualusta muodostuu valaistusinfrasta ja siihen liittyvistä erilaisista sensoreista ja kenttälaitteista. Järjestelmän avulla infran ja palveluiden hallinnointi helpottuu. Alueen sekä sen osien käyttöastetta ja energiatehokkuutta pystytään tarkkailemaan jopa reaaliaikaisesti. Uuden vierassataman valaistussuunnitelma sisältää ratkaisuja myös kävijäopastuksen ja turvallisuuden haasteisiin, kertoo johtava konsultti Reija Pasanen Rambollista.

Suunnitelma on osa 30MILES-hanketta, jossa luodaan itäisen Suomenlahden vesistömatkailuun uusia toimintamahdollisuuksia parantamalla alueen vierassatamien yhteistyötä ja palvelutasoa. Tavoitteena on kehittää satamaverkosto, jossa on turvallisuuden ja palvelutason suhteen hyvin varusteltuja vierassatamia 30 merimailin välein Suomen ja Viron rannikoilla. Hanketta johtaa Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus Merikotka. Itäisellä Uudellamaalla hankepartnerina toimii Posintra Oy.


Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites