Puurakentaminen nostaa hybridirakenteet esille

29 huhtikuuta 2021
Hybridirakenteissa puu on yksi päärakennusmateriaaleista. Hybridirakenteiden suunnittelu erityisesti edellyttää kustannustietoutta, rakenneteknistä syväosaamista ja kykyä visioida. 

Ota yhteyttä

Emil Jansson, Ramboll Finland

Emil Jansson

Puurakentamisen erikoisasiantuntija
P: +358 40 7251 542

Kestävälle rakentamiselle asetetut tavoitteet lisäävät puun käyttöä. Puun kyky sitoa hiilidioksidia toteutuu, kun puurakenteet suunnitellaan pitkäikäisiksi ja huollettaviksi. Puhtaiden puukohteiden lisäksi suunnittelemme hybridirakenteita, joissa puu on yksi päärakennusmateriaaleista. Hybridirakenteiden suunnittelu on usean osa-alueen huomioon ottamista projektin tavoitteiden mukaisesti. 

Työpöydillä yhteensovitamme materiaalit ja tavoitteet 

Hybridirakenteiden suunnittelussa materiaaleja ei aseta vastakkain, vaan jokaisen materiaalin – puun, betonin ja teräksen – on osoitettava hyötynsä hankkeelle. Rambollin puurakentamisen erikoisasiantuntijat vertailevat vaihtoehtoisia ratkaisuja siten, että kokonaisuus palvelee parhaiten hankkeen käyttötarkoitusta. Analyysi vaatii systeemitasoista ja rakennusosakohtaista tarkastelua.

– Hybridirakenteiden suunnittelu erityisesti edellyttää kustannustietoutta, rakenneteknistä syväosaamista ja kykyä visioida. Etua on myös avoimen ennakkoluulottomasta asenneilmapiiristä tiimissä ja tietojen yhdistämisestä, kertoo puurakentamisen erikoisasiantuntija Emil Jansson.

Tekniset, taloudelliset ja arvoperusteet ratkaisevat

Hybridirakenteisiin ei ole yksinkertaista reseptiä, jota voidaan soveltaa kohteeseen kuin kohteeseen. Hankekehitysvaiheessa mahdollisista ratkaisuista muodostuu spektri. Arkkitehdin ja rakennesuunnittelijan vuoropuhelu on erityisen tärkeää, kun tehdään päätöksiä mitä vaihtoehtoja kannattaa tutkia sekä edistää. 

– Mielessä on pidettävä koko ajan yksittäisiä rakenneratkaisuja laajempi kokonaisuus – miten valinnat ovat perusteltavissa teknillistaloudellisesti. Ratkaisuja on vertailtava myös siitä näkökulmasta, miten ne kytkeytyvät tilaajan asettamaan hankkeen arvopohjaan. Materiaalien merkitys kestävässä rakentamisessa on nousussa ja puun käyttö on arvopohjainen päätös.

Muuntojoustavuus vai käyttötarkoitus edellä

Yksi hankkeille asetettavista tavoitteista voi olla korkea muuntojoustavuus rakennuksen elinkaaren aikana. Esimerkiksi julkisissa kohteissa voidaan tavoitella, että alun perin kouluksi suunniteltu rakennus  on muunneltavissa muuhun käyttöön sopivaksi. Puu materiaalina soveltuu muuntojoustaviin rakennuksiin. 

– Joskus on kuitenkin parempi tavoitteellisesti suunnitella toimivimmat ratkaisut todettuun tarpeeseen, sillä varautuminen tuleviin muutoksiin lisää kustannuksia. 

– Vaikka puuhanke voi tuntua monimutkaiselta palapeliltä, rohkaisemme ottamaan tämän askeleen. Teollisesta puurakentamisesta kertyy koko ajan lisää tietoa ja kokemuksia niin suunnittelu- ja rakennusvaiheesta kuin rakennusten käyttäjiltä. 

Lue lisää

Näin saat puurakentamisesta resurssiviisasta. Ethän hukkaa kuntasi rahoja? 

Puurakentamisen mahdollisuudet kunnallesi. Mitä voit puuhankkeella saavuttaa ja mitä pitää välttää?

Puurakentamista edistävät palvelumme

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites