Pyöräbaanoihin investointi tuottaa sijoituksensa moninkertaisesti takaisin

14 kesäkuuta 2019
Pyöräilyn suosion kasvattaminen tuo kaupungeille lukuisia etuja. Ilmasto- ja terveyshyötyjen lisäksi tulevat taloudelliset säästöt. Jokaisen pyöräväyliin sijoitetun euron on arvioitu tuottavan lähes kahdeksan euron hyödyt. 
Pyöräilijöitä Helsingin Baanalla

Pyöräilijöitä Helsingin Baanalla

OTA YHTEYTTÄ

Reijo Vaarala

Projektipäällikkö, liikenne, viitoitus ja opastus
P: +358 40 7160 769
M: +358 40 7160 769

Kestävän liikkumisen edistäminen on kaupunkien liikennesuunnittelun avaintekijöitä tulevaisuudessa. 

- Pyöräily vähentää sekä liikennepäästöjä että melua, ja liikunnan kansanterveyttä edistävät vaikutukset tuovat suuria kustannussäästöjä terveydenhoitokuluihin, kertoo Rambollin suunnittelupäällikkö Reijo Vaarala.

- Pyöräliikenteen edistäminen on keino turvallisemman, viihtyisämmän ja toimivamman kaupungin luomiseen, sanoo Helsingin kaupungin pyöräilykoordinaattori Reetta Keisanen

- Mitä useampi matka tehdään auton sijaan kävellen, pyörällä tai joukkoliikenteellä, sitä enemmän ihmisiä mahtuu liikkumaan kaupungissa sujuvasti. Pyöräily säästää myös aikaa ja rahaa. Arvion mukaan jokainen pyöräväylien rakentamiseen sijoitettu euro tuottaa lähes kahdeksan euron hyödyt.

Tutkimus osoittaa, että jos pyöräily kaksinkertaistuisi Helsingissä vuosina 2014–2025, se tuottaisi kaupungille 80 milj. euron terveyshyödyt vuosittain. Terveyssyitä myös kansalaiset pitävät pyöräilyn ykköskannustimena: valtakunnallisessa tutkimuksessa 76 % vastaajista piti oman terveyden kohentamista tärkeimpänä syynä kestävän liikkumismuodon valintaan.

Vaarala muistuttaa myös turvallisuuden merkityksestä. - Jos pyörätiet ovat korkeatasoisia laatukäytäviä, jossa pyörätie on selkeästi erotettu jalankulkuväylästä, se tuo turvallisuutta liikkumiseen. Laadukas pyörätie myös houkuttelee liikkeelle ja lisää käyttäjämääriä. Turvallisuuden tunnetta lisäävät myös alueella liikkuvat muut ihmiset sekä baanojen hyvä valaistus.

- Laadukas pyöräverkosto kasvattaa kaupungin myönteistä imagoa ja kertoo, että asukkaiden liikkumista halutaan helpottaa. Laadukkailla pyöräteillä on todennäköisesti myös kiinteistöjen arvoa nostava vaikutus. Kivijalkakaupat ovat helposti saavutettavissa ja pyöräväylän varrelta on vaivatonta lähteä liikkeelle.

Oulu, Joensuu ja Helsinki ovat pyöräilyn käyttäjämäärien kärjessä

Valtakunnan tasolla pyöräliikenteen määrää tutkitaan vain kuuden vuoden välein (Kansallinen henkilöliikennetutkimus). Tuoreimmat tutkimustiedot ovat vuodelta 2016. Käyttäjämääristä saa tuoretta tietoa lähinnä kaupunkien omista selvityksistä.

- Kaupunkien strategioissa tavoitteita on laitettu paljon ylös, mutta seuranta ei ole kunnossa”, toteaa Reijo Vaarala. Hän uskoo tilanteen paranevan vähitellen. - Moni kaupunki alkaa aiempaa aktiivisemmin seurata pyöräilyyn kohdistettujen toimenpiteiden vaikutuksia. Mittaustekniikka ja laskentatavat kehittyvät – suosituimpana Eco-Counter-laskurit. Oulussa pyöräilijöiden määriä aiotaan enenevissä määrin mitata myös liikennevalojen avulla.”

Helsingin kaupungin Pyöräilykatsaus 2019 kertoo, että pyörällä kulkevien osuus on kasvanut 2,4 prosenttiyksikköä vuodesta 2016. Viime vuonna Helsingissä pyörällä tehtiin 11 % kaikista matkoista, kun kaupungin tavoitteena on 15 % vuoteen 2020 mennessä. Kirittävää siis on, mutta ilmapiiri on myönteinen: asukkaista peräti 94 % kannattaa pyöräliikenteen edistämistä. Oulussa kaikista matkoista (v. 2016) pyörällä tehtiin 17 % ja Joensuussa 16 %, kun koko valtakunnassa vain keskimäärin 8 % matkoista tehtiin polkupyörällä. 

Paras keino pyöräilyn suosion kasvattamiseen on Reijo Vaaralan mukaan entistä laadukkaamman ja kattavamman pyöräverkoston rakentaminen sekä pyöräilyn tuomien hyötyjen ja asenneilmapiirin muokkaaminen.

 

Kuvassa on kuukauden keskimääräinen pyörämäärä vuorokaudessa Ruoholahden ja Kiasman välisellä baanalla vuosina 2013–2017. (Lähde: Helsingin kaupunki, liikennetutkimus ja -tilastot.) Oulussa syyskuussa 2017 on ollut pyöräilijöitä neljässä suosituimmassa laskentapisteessä noin 4000–5000 pyöräilijää vuorokaudessa. Joensuun kahdessa suosituimmassa laskentapisteessä pyöräilijöitä on päivittäin keskimäärin 2600–2800 henkeä vuorokaudessa.

 

Katso täältä visualisointi Helsingin pyöräliikenteen vuosittaisesta vaihtelusta.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites