Ramboll Analytics mukana radontalkoissa

17 marraskuuta 2014
Sisäilman radon voi muodostaa vakavan terveysriskin, erityisesti harjualueet ovat radonin kannalta ongelmallisia kohteita. Radontalkoot -kampanjan tavoitteena on radonin aiheuttamien keuhkosyöpätapausten vähentäminen. Sisäilman radonin katsotaan aiheuttavan noin 300 keuhkosyöpää vuosittain.

Säteilyturvakeskus (STUK) on järjestänyt Sosiaali- ja terveysministeriön tukemia radontalkoita valtakunnallisesti vuodesta 2003 alkaen. Kampanjoinnissa on tavallisesti mukana myös alueellinen terveysvalvonta sekä paikallisia toimijoita. Alueellisten kampanjoiden aikana sisäilman radonin voi tutkituttaa STUK:ssa alennettuun hintaan.

Sisäilman radonin ohella myös talousvesikäytössä olevien porakaivojen radonpitoisuus kannattaa tutkituttaa. Porakaivoveden radon- ja uraanipitoisuudet ovat suurimpia yleensä graniittialueilla kuten Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Hämeessä ja Kymenlaaksossa, mutta yksittäisiä korkeita radonpitoisuuksia löytyy joka puolelta Suomea. Veden mukana saatu radon aiheuttaa säteilyannosta erityisesti mahalaukulle, mutta myös muulle elimistölle. Suihkussa sekä pyykin- ja astianpesussa käytettävästä vedestä radon vapautuu ilmaan. Radonkaasu joutuu hengityksen mukana keuhkoihin ja altistaa myös ne säteilylle.

Päijät-Hämeen radontalkoiden yhteydessä Ramboll Analyticsin asiantuntijat jalkautuivat 5.11.2014 Lahden markkinoille jakamaan tietoutta radonista ja yleisesti kaivovesistä. Niille, jotka olivat kiinnostuneita tutkittumaan porakaivonsa veden laatu, annettiin mukaan näyteastiat ja ohjeet näytteenottoa varten.

Ramboll Analytics tekee ympäri vuoden kaivoveden analyysejä sekä pora- että rengaskaivoihin liittyen. 

 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites