Raide-Jokerin rakentaminen vaikuttaa pääkaupunkiseudun liikenteeseen

07 kesäkuuta 2019

Raide-Jokerin rakentaminen on alkanut. Sen myötä moni suunnitteluvaiheen asia alkaa konkretisoitua radanvarren asukkaille ja muille pääkaupunkiseudulla liikkuville. Ennen kuin ollaan päästy tähän vaiheeseen, on sekä rakentamisen aikaisten että lopullisten liikennejärjestelyjen vaihtoehtoja ja vaikutuksia mietitty tarkasti. 

Ota yhteyttä

Jyrki Oinaanoja

Jyrki Oinaanoja

Ryhmäpäällikkö, alue- ja kunnallistekniikka
M: +358 40 0823762

Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen väliä liikennöivän Raide-Jokerin radan pituus on 25 kilometriä. Valmistuessaan Raide-Jokeri lisää poikittaisen joukkoliikenteen kapasiteettia, luotettavuutta ja matkustusmukavuutta. Ennen sitä on pääkaupunkiseudun asukkaille tiedossa myös hetkittäistä epämukavuutta, jota on kuitenkin pyritty minimoimaan jo ennalta hyvällä suunnittelulla.

- Raide-Jokerin reitin varrella on monia haastavia kohteita. Turunväylän ja Kehä I:n ylittävät sillat, Leppävaaran tiivis kaupunkirakenne ja Haagan kiertoliittymä ovat kaikki kohteita, joita on pyöritelty suunnittelupöydällä moneen kertaan, kertoo hankkeen suunnittelupäällikkö Jyrki Oinaanoja Rambollista.

Maanalaisia siltarakenteita ja vesihuoltolinjojen siirtoa

Kauppakeskus Sellon kulma Leppävaarassa on yksi reitin haasteellisimmista paikoista, sillä tiiviin kaupunkirakenteen ja vilkkaan liikenteen lisäksi alueella on paljon maanalaisia kansirakenteita. Myös mm. osa alikulkuun johtavan rampin tukimuurista joudutaan rakentamaan uudelleen.

- Helsingin puolella Varikkotiellä on matalalla olevia metron siltoja, joiden ali raitiotie menee. Sinne tulee maan alle mm. siltamainen kaukalorakenne jo olemassa olevien metrosillan pilareiden, anturoiden ja paalutusten sekaan. Metroliikenteen vuoksi paikka on kaiken kaikkiaan suunniteltava hyvin tarkkaan, Oinaanoja kertoo.

Reitin varrella on myös isoja vesihuoltolinjoja. Vedenjakelun huoltovarmuuden ja raitioliikenteen häiriöttömän toiminnan takaamiseksi raitiotien alla kulkevat vesihuoltoverkostot siirretään pois ratikan alta. Tämä on siis samalla myös iso johtosiirtoprojekti.

Työnaikainen haitta pyritään minimoimaan

On väistämätöntä, että pääkaupunkiseudun läpi rakennettavalla poikittaisen linjan työmaalla on vaikutuksia. Työnaikaiset liikennejärjestelyt pyritään kuitenkin aina suunnittelemaan siten, että häiriön määrä on mahdollisimman vähäinen.

- Tämä on aina tasapainottelua. Suunnittelu on nyt pyritty tekemään siten, että suljemme kokonaisia katuosuuksia. Siitä aiheutuu iso häiriö hetkellisesti, mutta häiriön kesto lyhenee verrattuna siihen, että rakennetaan kaista kerrallaan. Myös kustannusten kannalta on parempi, että katu suljetaan, rakennetaan nopeasti ja sen jälkeen palautetaan nopeasti liikenteelle, Jyrki Oinaanoja sanoo.

Kohteissa, joissa liikennemäärät tämän sallivat, puretaan liikennevalot työnaikaisten järjestelyjen yhteydessä. Haastavissa kohteissa, joissa risteävät liikennemäärät ovat suuret, on liikennevaloihin suunniteltu kutakin rakentamisen tilannetta vastaavat ohjelmat. Näin pyritään varmistamaan mahdollisimman sujuva liikenne. Hankkeen tavoitteissa mainittua runkolinjan 550 sujuvaa kulkua tuetaan liikennevaloetuuksin.

Yleisesti työnaikaisia liikennevalojärjestelyjä on varsin vähän. Pääsääntöisesti valot puretaan pois ja rakennetaan suoraan lopullisen suunnitelman mukaisiksi.

Simuloinnilla ratkotaan ongelmia jo etukäteen

Sekä rakentamisen aikaisten että lopullisten liikennejärjestelyiden suunnittelussa on käytetty apuna liikenteen mallinnusta. Mallinnus on tehty ensin koko reitille karkealla tasolla, ja liikenteellisesti haasteellisempiin kohtiin on sitten pureuduttu syvemmälle.

- Mallinnuksen avulla voidaan tunnistaa ongelmakohdat jo ennen kuin mitään konkreettista on tehty ja miettiä vaihtoehtoisia ratkaisuja. Tällä tavoin voidaan välttää ihmisten arjen kohtuutonta haittaamista, kertoo suunnittelija Kalle Syrjäläinen Rambollista.

- Haagan kiertoliittymää, jonka läpi raitiolinja kulkee, on pyöritelty suunnitteluohjelmissamme moneen suuntaan. Tiheästi liikennöivä ratikka yhdistettynä jopa yli 4000 autoon tunnissa ei ole ihan helppo yhtälö, hän avaa suunnittelun haasteita.

Lisää tietoa Raide-Jokerin verkkosivuilta

 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut