Raide-Jokerin väliaikaisissa liikennejärjestelyissä korostetaan turvallisuutta

23 tammikuuta 2020
Rambollin liikennesuunnittelijat tekevät joka päivä töitä parantaakseen matkustamisen sujuvuutta ja turvallisuutta Raide-Jokerin rakennustöiden aikana. Paras liikenneratkaisu on tien käyttäjälle selkeä ja helppo tulkita.

Ota yhteyttä

Jyrki Oinaanoja

Jyrki Oinaanoja

Yksikönpäällikkö, Street Infra
M: +358 40 0823762

Vuosikymmenen kuluttua uutta pikaraitiolinjaa käytetään jo noin 91 000 kertaa päivässä. Turvallisuus ohjaakin Raide-Jokerin väliaikaisten liikenneratkaisujen suunnittelua kaikkein eniten.

- Työntekijöiden ja tiellä liikkujien turvallisuudesta ei tingitä koskaan rakentamisen tehokkuuden takia, kertoo Rambollin liikennesuunnittelija Iivari Lappalainen. Eniten tienkäyttäjille näkyvät Raide-Jokerin siltatyömaat, joiden turvallisuuteen on panostettu paljon. - Siltakohteisiin on valittu muun muassa keskivertoa järeämmät törmäysesteet.

Liikennesuunnittelija asettuu tienkäyttäjän asemaan

Raide-Jokeria suunnitellaan ja rakennetaan samaan aikaan, joten väliaikaisten liikennejärjestelyjen suunnittelu vaatii monen toimijan yhteistyötä ja aikataulujen yhteensovittamista.

- Ajokaistojen määrä ja nopeusrajoitukset päätetään lopullisesti vasta, kun rakennesuunnittelu on valmis, Lappalainen sanoo. Sen jälkeen kaupunki, ja tarvittaessa myös ELY-keskus, tarkastaa väliaikaiset liikennejärjestelyt, ja niistä voidaan tiedottaa kaupunkilaisille. - Joukkoliikenne on aikataulutettava uudelleen, liikennemerkit tilattava ja ajoratamaalaukset uusittava.

Lappalainen suunnittelee Leppävaaran tilapäisiä liikennejärjestelyjä muun muassa Impilahdensillalle. Työmaan ohi kulkee noin 74 000 ajoneuvoa päivittäin, ja liikenne on ruuhkautunut ajoittain Turun suuntaan. - Siksi kokeilemme työmaan seuraavassa vaiheessa uutta ratkaisua, jossa etelästä tuleva bussikaista ohjataan pääkaistoille eri kautta. Sen pitäisi helpottaa noin 18 000:n pohjoisesta Turkuun päin suuntaavan autoilijan arkea.

Tilanteen muuttumista siltatyömaalla seurataan koko ajan. - Leppävaaran työmaa sijaitsee sopivasti toimistomme ikkunan alapuolella, mutta lisäksi käytämme drooneja ja kuvausautoa, jonka katolla on 360 asteen kamera. Näin saamme työmaasta jatkuvasti ajantasaista tietoa, Lappalainen sanoo.

Onnistunut väliaikainen ajoreitti on helppo tulkita

Liikennesuunnittelussa on aina kyse useiden osapuolien huomioimisesta ja yhteensovittamisesta. Suunnittelija asettuu tienkäyttäjän asemaan, mutta samalla työmaan pitää edetä nopeasti, tien olla turvallinen ja liikenteen sujuvaa. Lisäksi huomioidaan Väyläviraston ohjeet.

- Ammattitaitoamme tarvitaan ohjeiden soveltamisessa. Eihän ohjeista löydy esimerkiksi Impilahden sillan täsmällistä tyyppikuvaa, Lappalainen naurahtaa.

Suunnittelijat miettivät joka päivä, miten helpottaa Raide-Jokerin työmaat ohittavaa liikennettä. Jokaisessa suunnitelmassa punnitaan aina erikseen työvaiheen kestoa ja liikenteelle aiheutuvaa haittaa, kuten tehdäänkö yksi iso mutta lyhytkestoinen liikennejärjestely vai rakennetaanko hitaammin pienemmissä vaiheissa.

- Tiedotamme muutoksista mahdollisimman ajoissa, Lappalainen korostaa. - Lisäksi liikennejärjestelyjä muutetaan mahdollisimman harvoin. Ikävintähän on, jos vastassa on joka aamu uusi tilanne.

Hyvän suunnittelun lisäksi jokaisen liikenneratkaisun pitää toimia maastossa.

- Kun päätämme liikennemerkille sopivan kohdan, huomioimme, että merkin pitää pysyä pystyssä ja näkyä autoilijalle pahimmallakin loskakelillä. Siksi merkkejä seurataan ja puhdistetaan säännöllisesti.

Lappalaisen mukaan paras liikennejärjestely sisältää ainoastaan olennaiset liikennemerkit.

- Jos liikennemerkkejä ja ohjauslaitteita on liikaa, tiellä liikkuja ei ymmärrä näkemäänsä. Viestin pitää olla niin selkeä, että sen tulkinta on helppoa. Paras työmaa onkin sellainen, että sen ohi voi kulkea sen enempää miettimättä.

 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites